Q Restaurant : Menu
หน้าแรก
ความเป็นมา
หลักเกณฑ์เงื่อนไข
ค้นหาร้านอาหารปลอดภัย
กิจกรรม/สัมมนา
คำถามที่พบบ่อย
สมัคร/ต่ออายุ
 Email:
 Password:
Forget password


Q Restaurant : Header
 
  กิจกรรม/สัมมนา
    การสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้ตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ในระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2558
 
                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้ตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ในระดับภูมิภาค  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 ณ จังหวัดน่าน จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกระบี่

                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ให้กับเจ้าหน้าที่ในระดับภูมิภาคได้รับทราบ รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะ เทคนิควิธีการตรวจรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าและร้านอาหารให้กับผู้ตรวจประเมิน
 
  เอกสารประกอบการสัมมนา
  1. เทคนิควิธีการตรวจรับรองและตรวจติดตามร้านอาหารตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข
  2. การใช้งาน Q Restaurant Application
  3. การตรวจวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างด้วยชุดทดสอบ Test Kit
  4. แนวทางการตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q
  5. หลักเกณฑ์เงื่อนไขการตรวจรับรองร้านอาหาร สำหรับตรวจรับรองร้านอาหารใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558
  อ่านทั้งหมด...
 
  ค้นหาร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q รายจังหวัด
 
  จำนวนอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ทั้งหมด 1338 ร้าน  
  ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ใหม่ !!!
ร้าน กุ่ยโภชนา
ที่อยู่ 79 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย หลักกิโลเมตรที่ 44-45 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13150
โทรศัพท์ 035-389352
พิกัด 14.5385, 100.50349
ประเภทอาหาร เมนูอาหารที่มีเป็ดเป็นส่วนประกอบ
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เป็ด
ระยะเวลาการรับรอง 24 กรกฎาคม 2557 - 23 กรกฎาคม 2560
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ครัวทองแดง
ที่อยู่ 5 หมู่ 5 สี่แยกเจ้าปลุก ถนนมหาราช ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13150
โทรศัพท์ 035-769537
พิกัด 14.57851, 100.52813
ประเภทอาหาร เมนูอาหารที่มีปลาทับทิมเป็นส่วนประกอบ
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปลาทับทิม
ระยะเวลาการรับรอง 24 กรกฎาคม 2557 - 23 กรกฎาคม 2560
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ซุ้มป่าสัก
ที่อยู่ 116/6 หมู่2 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13260
โทรศัพท์ 035-359883
พิกัด 14.40314, 100.58706
เว็บไซต์ http://www.sumpasak.com/
ประเภทอาหาร ข้าวสวย เมนูอาหารที่มีเนื้อหมู และไข่ไก่เป็นส่วนประกอบ
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อหมู, ไข่ไก่ ,ข้าวสาร
ระยะเวลาการรับรอง 24 กรกฎาคม 2557 - 23 กรกฎาคม 2560
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน เกรท สเต็ก
ที่อยู่ 47/92 หมู่3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000
โทรศัพท์ 0-3534-6700, 08-1946-0688
พิกัด 14.33307, 100.60984
ประเภทอาหาร สเต็ก เนื้อ/หมู/ไก่
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เห็ดเข็มทอง, เห็ดออรินจิ
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อโคขุนโพนยางคำ, เนื้อทีโบนโพนยางคำ, เนื้อหมู, เนื้อไก่, น่องไก่, ปีกไก่, แฮม, ผักสลัดรวม, ไส้กรอกหมูรมควัน, ไข่ไก่, หมูรมควัน, น้ำมันสลัด, ปลาดอลลี่
ระยะเวลาการรับรอง 24 กรกฎาคม 2557 - 23 กรกฎาคม 2560
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน สายน้ำป้อมเพชร
ที่อยู่ 13/5 ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000
โทรศัพท์ 0-3524-3354, 08-1442-4555
พิกัด 14.34704, 100.57598
ประเภทอาหาร เมนูอาหารที่มีปีกไก่ เนื้อไก่ น่องไก่ และผักที่ได้รับการรับเป็นส่วนประกอบ
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เห็ดออรินจิ, เห็ดเข็มทอง
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปีกไก่, เนื้อไก่ ,น่องไก่
ระยะเวลาการรับรอง 24 กรกฎาคม 2557 - 23 กรกฎาคม 2560
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน กานต์กิตติ
ที่อยู่ 7/1 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง(หลังจวนผู้ว่าฯ) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000
โทรศัพท์ 08-1941-4904
แผนที่ ร้านกานต์กิตติ
พิกัด 14.34667, 100.56696
เว็บไซต์ http://www.kankitti.net
ประเภทอาหาร เมนูอาหารที่มีปลาทับทิม เนื้อไก่ ปีกไก่ และผักที่ได้รับการรับเป็นส่วนประกอบ
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q ปลาทับทิม, ปีกไก่
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อไก่, แตงโม
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง โหระพา, กะเพรา, แมงลัก, สะระแหน่, ชะพลู, ยี่หร่า
ระยะเวลาการรับรอง 24 กรกฎาคม 2557 - 23 กรกฎาคม 2560
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน บาล์โคนี่ สเต็ก แอนส์ พาสต้า (BALCONY STEAK & PASTA)
ที่อยู่ 190/1 หมู่ 4 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ 0-3240-1122 , 08-7161-7775
แผนที่ ร้านบาล์โคนี่ สเต็ก แอนส์ พาสต้า (BALCONY STEAK & PASTA)
พิกัด 13.10388, 99.94022
เว็บไซต์ http://facebook.com/BALCONY2011
ประเภทอาหาร สเต็ก, อิตาเลียนพาสเลย์
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อไก่
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อโคขุนโพนยางคำ, ไข่ไก่
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง ผักไฮโดรโปนิกส์, Red oak, Red cos, Green oak, Green cos, Frillice, Iceberg, Butter head, โรสแมรี่, พริกเขียวหวาน, แตงกวาญี่ปุ่น, หัวแรดดิส
ระยะเวลาการรับรอง 29 กันยายน 2557 - 28 กันยายน 2560
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน วี ที แหนมเนือง
ที่อยู่ 345/1-3 ถนนโพธิ์ศรี (หลังวัดโพธิสมภรณ์) ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  41000
โทรศัพท์ 0-4234-7111, 0-4234-8740 ถึง 2   โทรสาร 0-4234-8551
แผนที่ ร้านวี ที แหนมเนือง
พิกัด 17.41354, 102.777
เว็บไซต์ http://vtnamnueng.net/
ประเภทอาหาร แหนมเนือง, บั๋นฮ๋อย, เมนูอาหารที่มีเนื้อหมู ผักกาดหอม และมะเฟืองเป็นส่วนประกอบ
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อหมู, ผักกาดหอม
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง มะเฟือง
ระยะเวลาการรับรอง 29 กรกฎาคม 2557 - 28 กรกฎาคม 2560
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน สวนอาหารริมน้ำ
ที่อยู่ 45/6 ถนนนราธิวาส-ตากใบ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000
โทรศัพท์ 08-6616-6607, 0-7351-1559
พิกัด 6.419789, 101.835173
ประเภทอาหาร เป็ดอบยอดผัก, เป็ดร่อน, เป็ดน้ำแดง, ลาบเป็ด, ไก่กรอบครีมมะนาว
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้ออกเป็ด, เนื้อไก่
ระยะเวลาการรับรอง 04 มิถุนายน 2557 - 03 มิถุนายน 2560
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ครัววังเดือนห้า
ที่อยู่ 11/6 หมู่ 7 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  20140
โทรศัพท์ 0-3847-3301, 08-1949-6119, 08-1434-2818
พิกัด 13.4265, 101.21323
ประเภทอาหาร เห็ดสามอย่างผัดกุ้ง, ยำเห็ดสามอย่าง, เห็ดสามอย่างผัดน้ำมันหอย และเมนูอาหารที่มีปลาทับทิมเป็นส่วนประกอบ
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เห็ดนางรมหลวง(เห็ดออรินจิ)
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปลาทับทิม
ระยะเวลาการรับรอง 25 กรกฎาคม 2557 - 24 กรกฎาคม 2560
...............................................................................................................................................................................................

Q Restaurant : Footer