Q Restaurant : Menu
หน้าแรก
ความเป็นมา
หลักเกณฑ์เงื่อนไข
ค้นหาร้านอาหารปลอดภัย
กิจกรรม/สัมมนา
คำถามที่พบบ่อย
สมัคร/ต่ออายุ
 Email:
 Password:
Forget password


Q Restaurant : Header
 
  กิจกรรม/สัมมนา
    การสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้ตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ในระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2558
 
                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้ตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ในระดับภูมิภาค  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 ณ จังหวัดน่าน จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกระบี่

                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ให้กับเจ้าหน้าที่ในระดับภูมิภาคได้รับทราบ รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะ เทคนิควิธีการตรวจรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าและร้านอาหารให้กับผู้ตรวจประเมิน
 
  เอกสารประกอบการสัมมนา
  1. เทคนิควิธีการตรวจรับรองและตรวจติดตามร้านอาหารตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข
  2. การใช้งาน Q Restaurant Application
  3. การตรวจวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างด้วยชุดทดสอบ Test Kit
  4. แนวทางการตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q
  5. หลักเกณฑ์เงื่อนไขการตรวจรับรองร้านอาหาร สำหรับตรวจรับรองร้านอาหารใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558
  อ่านทั้งหมด...
 
  ค้นหาร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q รายจังหวัด
 
  จำนวนอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ทั้งหมด 1338 ร้าน  
  ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ใหม่ !!!
ร้าน ครัวอิ่มอร่อย
ที่อยู่ 225/17 หมู่ 1 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โทรศัพท์ 087 080 8765   โทรสาร 035 359747
ประเภทอาหาร เมนูอาหารที่มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อหมู (สันคอหมู/หมูเนื้อแดง/ซี่โครงหมู/ขาหมู) ไก่ (ปีกไก่) ปลากะพงขาว ปลาทับทิม หอยแมลงภู่นิวซีแลนค์ เนื้อวัว / เครื่องในวัว ข้าวหอมมะลิ
ระยะเวลาการรับรอง 02 พฤษภาคม 2559 - 01 พฤษภาคม 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ก๋วยเตี๋ยวบก
ที่อยู่ 49 หมู่ 3 ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โทรศัพท์ 035 232712-3
ประเภทอาหาร เมนูอาหารที่มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เห็ดเข็มทอง
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อหมู (หมูบด/สันคอหมู/ตับหมู/สะโพกหมูหั่น) เนื้อไก่ (อกไก่/สะโพกไก่ปีกกลางไก่/น่องติดสะโพก) กุ้งขาว ปลากะพงขาว หอยแมลงภู่นิวซีแลนค์ ไข่ไก่ เส้นหมี่ ก๋วยเตี๋ยวเส้นผัดไทยาว บะหมี่ไข่
ระยะเวลาการรับรอง 02 พฤษภาคม 2559 - 01 พฤษภาคม 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน เย็น เย็น เย็นตาโฟหม้อไฟ
ที่อยู่ 39 หมู่ 3 ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โทรศัพท์ 086 7079102
ประเภทอาหาร เมนูอาหารที่มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เห็ดเข็มทอง
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อหมู (หมูบด/ตับหมู/หมูนุ่ม) เนื้อไก่ (ปีกไก่บน/ข้อไก่ยาว/เนื้อน่องไก่/ปีกกลางไก่/สะโพกไก่) เนื้อวัว ไข่ไก่สด ปลาดอร์รี่ ปลากะพงขาว วุ้นเส้น หอยแมลงภู่นิวซีแลนค์ กุ้งขาว เต้าหู้ปลา เบคอน
ระยะเวลาการรับรอง 02 พฤษภาคม 2559 - 01 พฤษภาคม 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน บ้านไม้ริมน้ำ
ที่อยู่ 43/1 หมู่ 2 ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โทรศัพท์ 035 211526
ประเภทอาหาร เมนูอาหารที่มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อหมู (หมูบด/หมูเนื้อแดง) เนื้อไก่ (อกไก่/ไก่บด/โครงไก่) ไข่ไก่สด ปลาหยก ข้าวหอมมะลิ
ระยะเวลาการรับรอง 02 พฤษภาคม 2559 - 01 พฤษภาคม 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน เปรี้ยวปาก (อยากชิม)
ที่อยู่ 6/3 หมู่ 4 ต.อมฤต อ.ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โทรศัพท์ 089 5336696
ประเภทอาหาร เมนูอาหารที่มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เห็ดเข็มทอง เห็ดออรินจิ
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อหมู (หมูบด/สันคอหมู/สันนอก) เนื้อไก่ (น่องติดสะโพก/อกไก่) ไข่ไก่ กุ้งขาว ปลาทับทิม หอยแมลงภู่นิวซีแลนค์ ข้าวหอมมะลิ
ระยะเวลาการรับรอง 02 พฤษภาคม 2559 - 01 พฤษภาคม 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน เรือนไทยสยาม
ที่อยู่ 8/2 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โทรศัพท์ 089 767 9494   โทรสาร 035 245977
ประเภทอาหาร เมนูอาหารที่มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อหมู (สันคอหมู / สันในหมู) เนื้อไก่ (ปีกกลางไก่ / น่องติดสะโพกไก่ / อกไก่) ปลากะพงขาว ปลาทับทิม ปลาแพนกาเซียสดอร์รี่ กุ้งขาว วุ้นเส้น ข้าวหอมมะลิ
ระยะเวลาการรับรอง 02 พฤษภาคม 2559 - 01 พฤษภาคม 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน เดอรีว่า อโยธยา
ที่อยู่ 15/1 หมู่ 6 ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โทรศัพท์ 061 5458228   โทรสาร 035 210211
ประเภทอาหาร เมนูอาหารที่มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อไก่ (ไก่บด/อกไก่สไลด์) เนื้อหมู (หมูบด/สะโพกหมู/สันคอหมู/ซี่โครงหมูอ่อน) ไข่ไก่สด ปลาทับทิม ปลากะพงขาว ปูนิ่ม หอยแมลงภู่นิวซีแลนค์ กุ้งขาวใหญ่ เนื้อวัว (สันนอก) เห็ดเข็มทอง วุ้นเส้น ข้าวหอมมะลิ
ระยะเวลาการรับรอง 02 พฤษภาคม 2559 - 01 พฤษภาคม 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ครัวเวียดนาม (Da lat)
ที่อยู่ 51/36 หมู่ 1 ซ. คลองมะขามเรียง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โทรศัพท์ 035- 321607
ประเภทอาหาร เมนูอาหารที่มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เป็ด (เป็ดตัว/น่องติดสะโพก) ปูอัด ปลาดอร์รี่ ปลากะพงขาว ไข่ไก่สด เต้าหู้ปลาใส้ทูน่า กุ้งทิพย์ เส้นหมี่ วุ้นเส้น ข้าวสาร
ระยะเวลาการรับรอง 02 พฤษภาคม 2559 - 01 พฤษภาคม 2560
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน บ้านวัชราชัย
ที่อยู่ เลขที่ 9 หมู่ที่ 7 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โทรศัพท์ (035) 801333-4
ประเภทอาหาร เมนูอาหารที่มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อหมู (หมูบด/สันคอหมู/หมูสามชั้น/สันนอกหมู/กระดูกหมู/ซี่โครงหมู/มันหมู/สะโพกหมู/กระดูกหมู) เนื้อไก่ (ปีกกลางไก่/ปีกบนไก่/อกไก่/น่องติดสะโพกไก่/สะโพกไก่/โครงไก่) ปลาทับทิม ไข่ไก่ ข้าวสาร
ระยะเวลาการรับรอง 02 พฤษภาคม 2559 - 01 พฤษภาคม 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน เจ้าพระยามารวย
ที่อยู่ 9/50 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โทรศัพท์ 086 393 0093
ประเภทอาหาร เมนูอาหารที่มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อหมู (สะโพกหมู/ซี่โครงหมู/หัวไหล่หมู/เนื้อหมูบด/กระดูกอ่อนหมู) เนื้อไก่ (ปีกไก่/สันในไก่)ปลาทับทิม ปลากะพงขาว ไข่ไก่ หอยแมลงภู่นิวซีแลนค์ กุ้งขาว วุ้นเส้น ข้าวสาร
ระยะเวลาการรับรอง 02 พฤษภาคม 2559 - 01 พฤษภาคม 2562
...............................................................................................................................................................................................
previous123456789...133134next

Q Restaurant : Footer