Q Restaurant : Menu
หน้าแรก
ความเป็นมา
หลักเกณฑ์เงื่อนไข
ค้นหาร้านอาหารปลอดภัย
กิจกรรม/สัมมนา
คำถามที่พบบ่อย
สมัคร/ต่ออายุ
 Email:
 Password:
Forget password


Q Restaurant : Header
 
  กิจกรรม/สัมมนา
    การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปีงบประมาณ 2560
 
                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพิษณุโลก

                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและสร้างความรู้ความเข้าใจระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการงานด้านการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบคุณภาพ หรือสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐาน เกิดความต่อเนื่อง และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
  เอกสารประกอบการสัมมนา
  1. โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant)
  2. ระบบ Q Restaurant Report
  3. คู่มือการใช้งานระบบ Q Restaurant Report
  4. เทคนิควิธีการตรวจรับรองและตรวจติดตามร้านอาหาร
  5. โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q
  6. เทคนิคการถ่ายภาพอาหาร
  7. คู่มือการย่อขนาดรูปภาพ
  อ่านทั้งหมด...
 
  ค้นหาร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q รายจังหวัด
 
  จำนวนอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ทั้งหมด 1490 ร้าน  
  ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ใหม่ !!!
ร้าน Food Collection (ร้านข้าวขาหมูยูนาน)
ที่อยู่ บริษัท คลองสวนพลู จำกัด เลขที่ 126 หมู่ 3 ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000
โทรศัพท์ 035 213 828
พิกัด 14.33521, 100.61026
ประเภทอาหาร เมนูอาหารที่มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q ขาหมู
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ข้าว ไข่ไก่ เส้นเล็ก
ระยะเวลาการรับรอง 20 กุมภาพันธ์ 2560 - 19 กุมภาพันธ์ 2563
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน เรือนไทยกุ้งเผา
ที่อยู่ 1/2 ม.4 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13290
โทรศัพท์ 0898870871/0812695061   โทรสาร -
พิกัด 14.20072, 100.51316
เว็บไซต์ -
ประเภทอาหาร เมนูอาหารที่มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อไก่
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ข้าวหอมมะลิ ไข่ไก่สด
ระยะเวลาการรับรอง 20 กุมภาพันธ์ 2560 - 19 กุมภาพันธ์ 2563
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน สกุี้ท่างาม
ที่อยู่ 127 ม.6 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13130
โทรศัพท์ 0892377066   โทรสาร -
พิกัด 14.32452, 100.45109
เว็บไซต์ -
ประเภทอาหาร สุกี้, ก๋วยเตี๋ยว และเมนูอาหารที่มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q สะโพกหมู/หมูสามชั้น/สัสนอกหมู
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปลาดอลลี่ ไข่ไก่ ข้าวหอมะลิ ข้าวสาร วุ้นเส้นสด เส้นหมี่ เส้นก๋วยเตี๋ยว
ระยะเวลาการรับรอง 20 กุมภาพันธ์ 2560 - 19 กุมภาพันธ์ 2563
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ก๋วยเตี๋ยวนายถัง
ที่อยู่ 222 ม.10 ซอยทางเข้าวัดบ้านราม ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13130
โทรศัพท์ 0822323409   โทรสาร -
พิกัด 14.55317, 100.75635
เว็บไซต์ -
ประเภทอาหาร ก๋วยเตี๋ยว, สเต็ก และเมนูอาหารที่มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q สันนอกหมู/มัมหมู/ตับหมู/หมูบด/หมูสามชั้น
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อวัว/สันนอกวัว/สันแหลมวัว ปลาดอลลี่ กุ้งขาว ไข่ไก่ วุ้นเส้น เส้นหมี่ ข้าวสาร
ระยะเวลาการรับรอง 20 กุมภาพันธ์ 2560 - 19 กุมภาพันธ์ 2563
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ครัวน้อง
ที่อยู่ 54 ม.2 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13250
โทรศัพท์ 035289288   โทรสาร -
พิกัด 14.34981, 100.54561
เว็บไซต์ -
ประเภทอาหาร เมนูอาหารที่มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อหมู เนื้อหน้าอกไก่
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปลากะพงขาว ปลาทับทิม กุ้งขาว วุ้นเส้น ข้าวสาร
ระยะเวลาการรับรอง 20 กุมภาพันธ์ 2560 - 19 กุมภาพันธ์ 2563
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ครัวคุณสุ
ที่อยู่ 48/1 ม.2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000
โทรศัพท์ 0851842605   โทรสาร -
พิกัด 14.38168, 100.52953
เว็บไซต์ -
ประเภทอาหาร เมนูอาหารที่มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อหมู/สันคอหมู/ม้ามหมู/เอ็นไหล่หมู เนื้อไก่/โครงไก่
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปลากะพงขาว ปลาทับทิม เห็มเข็มทอง กุ้งขาว ข้าวหอมมะลิ
ระยะเวลาการรับรอง 20 กุมภาพันธ์ 2560 - 19 กุมภาพันธ์ 2563
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ครัวผู้ใหญ่ปู
ที่อยู่ 21/3 ม.1 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13220
โทรศัพท์ 0896100081   โทรสาร -
พิกัด 14.40645, 100.54794
เว็บไซต์ -
ประเภทอาหาร ก๋วยเตี๋ยวและเมนูอาหารที่มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อหมู/เอ็น/หัวไหล่/ขาหลัง/สามชั้น ปีกกลางไก่/โครงไก่/อกไก่/น่องติดสะโพกไก่
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปลากะพงขาว ปลาทับทิม ไข่ไก่ วุ้นเส้น เส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่เหลือง ข้าวสาร
ระยะเวลาการรับรอง 20 กุมภาพันธ์ 2560 - 19 กุมภาพันธ์ 2563
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน มองดูเรือ
ที่อยู่ 35/1 ม.8 ถนนอู่ทอง ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000
โทรศัพท์ 035321499   โทรสาร -
พิกัด 14.33480, 100.61090
เว็บไซต์ -
ประเภทอาหาร เมนูอาหารที่มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อหมู/สันนอกหมู/สามชั้น/หมูบด/สะโพกหมู/เอ็นหมู/ เนื้อไก่/เอ็นไก่/ปีกกลางไก่/น่องไก่
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ขาหมู อกเป็ด ปลากะพงขาว ปลาทับทิม เห็ดเข็มทอง เห็ดนางรมหลวง
ระยะเวลาการรับรอง 20 กุมภาพันธ์ 2560 - 19 กุมภาพันธ์ 2563
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน โกจ่อย ข้าวมันไก่ตอน
ที่อยู่ 45/250 ม.1 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13160
โทรศัพท์ 035321499   โทรสาร -
พิกัด 14.20237, 100.57233
เว็บไซต์ -
ประเภทอาหาร ข้าวมันไก่, ข้าวหน้าเป้ด
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เป็ด สันนอกหมู กึ๋นไก่/สะโพกไก่
วัตถุดิบที่ได้รับรอง น่องสะโพกไก่เบิ้ม/ไก่เบิ้มสมุนไพร/เลือด
ระยะเวลาการรับรอง 20 กุมภาพันธ์ 2560 - 19 กุมภาพันธ์ 2563
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน หลักชัยปลาเผาอบชานอ้อย
ที่อยู่ 23/2 ม.2 ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13230
โทรศัพท์ 0861777473   โทรสาร -
พิกัด 14.17622, 100.27259
เว็บไซต์ -
ประเภทอาหาร เมนูอาหารที่มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปลาช่อน
ระยะเวลาการรับรอง 20 กุมภาพันธ์ 2560 - 19 กุมภาพันธ์ 2563
...............................................................................................................................................................................................

Q Restaurant : Footer