Q Restaurant : Menu
หน้าแรก
ความเป็นมา
หลักเกณฑ์เงื่อนไข
ค้นหาร้านอาหารปลอดภัย
กิจกรรม/สัมมนา
คำถามที่พบบ่อย
สมัคร/ต่ออายุ
 Email:
 Password:
Forget password


Q Restaurant : Header
 
  กิจกรรม/สัมมนา
    การสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้ตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ในระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2558
 
                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้ตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ในระดับภูมิภาค  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 ณ จังหวัดน่าน จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกระบี่

                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ให้กับเจ้าหน้าที่ในระดับภูมิภาคได้รับทราบ รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะ เทคนิควิธีการตรวจรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าและร้านอาหารให้กับผู้ตรวจประเมิน
 
  เอกสารประกอบการสัมมนา
  1. เทคนิควิธีการตรวจรับรองและตรวจติดตามร้านอาหารตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข
  2. การใช้งาน Q Restaurant Application
  3. การตรวจวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างด้วยชุดทดสอบ Test Kit
  4. แนวทางการตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q
  5. หลักเกณฑ์เงื่อนไขการตรวจรับรองร้านอาหาร สำหรับตรวจรับรองร้านอาหารใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558
  อ่านทั้งหมด...
 
  ค้นหาร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q รายจังหวัด
 
  จำนวนอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ทั้งหมด 1338 ร้าน  
  ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ใหม่ !!!
ร้าน ข้าวแกงเจ๊ณา ครัวไม้รวก
ที่อยู่ 535/21 ม.7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  76130
โทรศัพท์ 089-528-7505
พิกัด 12.97302, 99.89588
ประเภทอาหาร เมนูอาหารตามสั่งที่ใช้วัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q ฟักเขียว กะหล่ำปลี
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ไข่ไก่ เนื้อหมู เนื้อไก่
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง กะเพรา ตะไคร้ ผักบุ้ง โหระพา คะน้า มะเขือเปราะ พริกขี้หนู กวางตุ้ง บวบ
ระยะเวลาการรับรอง 19 กันยายน 2559 - 18 กันยายน 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ครัวพฤกษา ท่ายาง
ที่อยู่ 422/3 ม.7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  76130
โทรศัพท์ 081-830-7336
พิกัด 12.95728, 99.90481
ประเภทอาหาร เมนูอาหารตามสั่งที่ใช้วัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q ไข่ไก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู ปลากะพง ปลาทับทิม ข้าวหอมมะลิ
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง บร็อคโคลี่ แตงกวา ผักชีล้อม พริกชี้ฟ้า โหระพา กะเพรา มะเขือเทศ มะนาว ตะไคร้ มะละกอ
ระยะเวลาการรับรอง 19 กันยายน 2559 - 18 กันยายน 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ครัวบ้านตาน้อย
ที่อยู่ 283 ม.11 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  76130
โทรศัพท์ 083-082-6669
พิกัด 12.89584, 99.85553
ประเภทอาหาร เมนูอาหารตามสั่งที่ใช้วัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ไข่ไก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู กุ้งก้ามกราม ปลาทับทิม
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง แตงกวา ผักชีล้อม พริกชี้ฟ้าถั่วฝักยาว โหระพา กะเพรา มะเขือเทศ มะเขือเปราะ ตะไคร้
ระยะเวลาการรับรอง 19 กันยายน 2559 - 18 กันยายน 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ริมทะเล
ที่อยู่ 40 ม.1 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  76110
โทรศัพท์ 086-796-5506
พิกัด 13.26543, 99.94059
ประเภทอาหาร เมนูอาหารตามสั่งที่ใช้วัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง ใบชะคราม กะเพรา ต้นหอม ผักชีล้อม ผักกาดขาว ผักกาดหอม
ระยะเวลาการรับรอง 19 กันยายน 2559 - 18 กันยายน 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน บ้านจันทร์ผา
ที่อยู่ 95/1 ม.5 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  76110
โทรศัพท์ 032-782-027
พิกัด 13.11282, 99.94378
ประเภทอาหาร เมนูอาหารตามสั่งที่ใช้วัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อหมู
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง แตงกวา ผักชีล้อม พริกขี้หนู ถั่วฝักยาว โหระพา กะเพรา มะเขือเทศ มะเขือเปราะ ตะไคร้ พริกไทย ผักกะเฉด
ระยะเวลาการรับรอง 19 มิถุนายน 2559 - 18 มิถุนายน 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ร้านโกหร่องเป็ดย่าง สาขา 2
ที่อยู่ 13 ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ 092-635-7555
พิกัด 13.11282, 99.94378
ประเภทอาหาร ก๋วยเตี๋ยว
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อเป็ด เนื้อหมู
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง ต้นหอม ผักชีฝอย คะน้า ผักบุ้ง กวางตุ้ง
ระยะเวลาการรับรอง 19 กันยายน 2559 - 18 กันยายน 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ตำซั่ว
ที่อยู่ 171 ม.5 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ 089-223-9282
พิกัด 13.2239282, 99.93489
ประเภทอาหาร เมนูอาหารตามสั่งที่ใช้วัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ไข่ไก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด เนื้อโคขุน ปลาทับทิม
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง แตงกวา ผักชีล้อม พริกขี้หนูถั่วฝักยาว โหระพา กะเพรา มะเขือเทศ มะเขือเปราะ ตะไคร้
ระยะเวลาการรับรอง 19 กันยายน 2559 - 18 กันยายน 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือกลางน้ำ
ที่อยู่ 169 หมู่ 5 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  76140
โทรศัพท์ 086-677-2528
พิกัด 13.23518, 99.82985
ประเภทอาหาร ก๋วยเตี๋ยว
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อหมู
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง ผักชีฝอย ถั่วงอก ต้นหอม ผักบุ้ง
ระยะเวลาการรับรอง 19 กันยายน 2559 - 18 กันยายน 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน The Hung Lay
ที่อยู่ เลขที่ 708 ถนนไฮเวย์-งาว ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  52000
ประเภทอาหาร แกงฮังเล หมูแดดเดียว หมูทอดเกลือ หมูมะนาว
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อสันคอหมู เนื้อหมูสามชั้น สันนอกหมู
ระยะเวลาการรับรอง 23 มิถุนายน 2559 - 22 มิถุนายน 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน Cabbages & Condoms
ที่อยู่ เลขที่ 393 หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  52000
ประเภทอาหาร ไก่อบเกลือ หมูทอดงา หมูทอดกระเทียม ปลาทับทิมสองใจ
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปีกไก่ เนื้อหมู เนื้อสันนอกหมู ปลาทับทิม
ระยะเวลาการรับรอง 23 มิถุนายน 2559 - 22 มิถุนายน 2562
...............................................................................................................................................................................................

Q Restaurant : Footer