Q Restaurant : Menu
หน้าแรก
ความเป็นมา
หลักเกณฑ์เงื่อนไข
ค้นหาร้านอาหารปลอดภัย
กิจกรรม/สัมมนา
คำถามที่พบบ่อย
สมัคร/ต่ออายุ
 Email:
 Password:
Forget password


Q Restaurant : Header
 
  กิจกรรม/สัมมนา
    การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปีงบประมาณ 2560
 
                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพิษณุโลก

                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและสร้างความรู้ความเข้าใจระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการงานด้านการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบคุณภาพ หรือสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐาน เกิดความต่อเนื่อง และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
  เอกสารประกอบการสัมมนา
  1. โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant)
  2. ระบบ Q Restaurant Report
  3. คู่มือการใช้งานระบบ Q Restaurant Report
  4. เทคนิควิธีการตรวจรับรองและตรวจติดตามร้านอาหาร
  5. โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q
  6. เทคนิคการถ่ายภาพอาหาร
  7. คู่มือการย่อขนาดรูปภาพ
  อ่านทั้งหมด...
 
  ค้นหาร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q รายจังหวัด
 
  จำนวนอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ทั้งหมด 1309 ร้าน  
  ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ใหม่ !!!
ร้าน สุมหัว
ที่อยู่ 761/8 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  36000
โทรศัพท์ 098-3564561
พิกัด 15.808864, 102.025304
ประเภทอาหาร ลาบเป็ด และเมนูอาหารที่มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อเป็ด เครื่องในเป็ด
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง ผักกาด ผักการหอม สาระแหน่ .ใบมะกรูด ผักกระโดน ดอกอัญชัน
ระยะเวลาการรับรอง 07 มิถุนายน 2560 - 06 มิถุนายน 2563
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ฟินอิชิชาบู บุฟเฟ่ต์
ที่อยู่ 33 ถนน นนทนาคร ตำบลในเมือง จังหวัดชัยภูมิ  36000
โทรศัพท์ 088-5944431
พิกัด 15.811209, 102.037010
ประเภทอาหาร ชาบู
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อหมู ไข่ไก่
วัตถุดิบที่ได้รับรอง กุ้งขาว ปลาหมึก เห็ดเข็มทอง ข่าวโพดอ่อน
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง ผักบุ้ง ผักกาดขาว
ระยะเวลาการรับรอง 07 มิถุนายน 2560 - 06 มิถุนายน 2563
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน VT แหนมเนือง สาขาชัยภูมิ
ที่อยู่ 8/2-3 หมู่ 11 ถนนชัยภูมิ-แก้งคร้อ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  36000
โทรศัพท์ 086-3619353
พิกัด 15.841426, 102.047993
ประเภทอาหาร แหนมเหนือง
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อหมู
วัตถุดิบที่ได้รับรอง พริกสด กระเทียม
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง ผักชีหอม ผักกาดหอม โหระพา ผักชีฝรั่ง ผักกระโดน ใบบัวบก กล้วย ผักติ้ว
ระยะเวลาการรับรอง 07 มิถุนายน 2560 - 06 มิถุนายน 2563
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ครัวสุนทรีย์รักษ์
ที่อยู่ 233 หมู่ 4 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  37000
โทรศัพท์ 09-6691-1995
พิกัด 15.51335, 104.31230
ประเภทอาหาร ปลาทับทิมทอดสมุนไพร,ปีกไก่ทอด,ไก่อบโอ่ง,คอหมูย่าง
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q ชิ้นส่วนไก่ ปลานิล หมู
วัตถุดิบที่ได้รับรอง มะนาว
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง ต้นหอม ผักพื้นบ้าน
ระยะเวลาการรับรอง 26 พฤษภาคม 2560 - 25 พฤษภาคม 2563
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ร้านจานละเมอ
ที่อยู่ 137 หมู่ 11 ถนนเอนกอำนาจ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  37000
โทรศัพท์ 09-8288-4156
พิกัด 15.51209, 10.437266
ประเภทอาหาร สุกี้หมู, กระเพราหมู/ไก่, หมูทอดกระเทียม
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อหมู เนื้อไก่
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง กระเพรา ผักบุ้ง
ระยะเวลาการรับรอง 26 พฤษภาคม 2560 - 25 พฤษภาคม 2563
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ครัวสนเรือนแพ
ที่อยู่ 232 หมู่ 11 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  37000
โทรศัพท์ 09-1828-6680
พิกัด 15.51097, 10.437397
ประเภทอาหาร ปลาเผาเกลือ, ปลานิลนึ่งมะนาว, ปลาทอดสมุนไพร
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q ปลานิล
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง มะนาว ผักกาดหอม
ระยะเวลาการรับรอง 26 พฤษภาคม 2560 - 25 พฤษภาคม 2563
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ร้านก๋วยจั๊บ - กาแฟ
ที่อยู่ 288/29-30 หมู่ 9 ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  37000
โทรศัพท์ 08-7655-6505
พิกัด 15.58235, 10.437458
ประเภทอาหาร ก๋วยจั๊บ
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อหมู ชิ้นส่วนไก่ ไข่ไก่
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง ผักชี ต้นหอม
ระยะเวลาการรับรอง 26 พฤษภาคม 2560 - 25 พฤษภาคม 2563
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ศิริน
ที่อยู่ 128/3 หมู่ 19 ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  37000
โทรศัพท์ 09-9441-8844
พิกัด 15.51265, 104.31530
ประเภทอาหาร สเต๊กปลาทอด, ยำปลากรอบ, สลัดไก่, สเต๊กไก่, หมูพริกไทยดำ
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q ปลานิล ชิ้นส่วนไก่ เนื้อหมู
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง แครอท ผักกาดหอม
ระยะเวลาการรับรอง 26 พฤษภาคม 2560 - 25 พฤษภาคม 2563
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน Food Park (ร้านอีสานแซบ)
ที่อยู่ บริษัท คลองสวนพลู จำกัด เลขที่ 126 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000
โทรศัพท์ 035 229 234
พิกัด 14.33521, 100.61026
ประเภทอาหาร ส้มตำ ปีกไก่ทอด คอหมูย่าง
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q ปีกไก่/น่องไก่ ใส้หมู/คอหมู
ระยะเวลาการรับรอง 20 กุมภาพันธ์ 2560 - 19 กุมภาพันธ์ 2563
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน Food Park (ร้าน ยำ ยำ)
ที่อยู่ บริษัท คลองสวนพลู จำกัด เลขที่ 126 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000
โทรศัพท์ 035 229 234
พิกัด 14.33521, 100.61026
ประเภทอาหาร เมนูอาหารที่มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เห็ด วุ้นเส้น ข้าว
ระยะเวลาการรับรอง 20 กุมภาพันธ์ 2560 - 19 กุมภาพันธ์ 2563
...............................................................................................................................................................................................

Q Restaurant : Footer