Q Restaurant : Menu
หน้าแรก
ความเป็นมา
หลักเกณฑ์เงื่อนไข
ค้นหาร้านอาหารปลอดภัย
กิจกรรม/สัมมนา
คำถามที่พบบ่อย
สมัคร/ต่ออายุ
 Email:
 Password:
Forget password


Q Restaurant : Header
 
  กิจกรรม/สัมมนา
    การสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้ตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ในระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2558
 
                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้ตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ในระดับภูมิภาค  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 ณ จังหวัดน่าน จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกระบี่

                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ให้กับเจ้าหน้าที่ในระดับภูมิภาคได้รับทราบ รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะ เทคนิควิธีการตรวจรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าและร้านอาหารให้กับผู้ตรวจประเมิน
 
  เอกสารประกอบการสัมมนา
  1. เทคนิควิธีการตรวจรับรองและตรวจติดตามร้านอาหารตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข
  2. การใช้งาน Q Restaurant Application
  3. การตรวจวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างด้วยชุดทดสอบ Test Kit
  4. แนวทางการตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q
  5. หลักเกณฑ์เงื่อนไขการตรวจรับรองร้านอาหาร สำหรับตรวจรับรองร้านอาหารใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558
  อ่านทั้งหมด...
 
  ค้นหาร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q รายจังหวัด
 
  จำนวนอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ทั้งหมด 1338 ร้าน  
  ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ใหม่ !!!
ร้าน เรือนไทยสวนน้ำ
ที่อยู่ 18 ถ.เทศบาล16 ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จังหวัดอ่างทอง  
ประเภทอาหาร ยำปลาทับทิมเรือนไทย ปลาทับทิมคลุกฝุ่น ปูนิ่มผัดผงกระหรี่ ปูนิ่มผัดพริกไทยดำ
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปลาทับทิม ปูนิ่ม ไข่ไก่
ระยะเวลาการรับรอง 27 พฤษภาคม 2559 - 26 พฤษภาคม 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน เจ๊แดงหัวปลาหม้อไฟ
ที่อยู่ 89/73-74 ม.4 ต.ศาลาแดง อ.เมือง จังหวัดอ่างทอง  
ประเภทอาหาร ไก่ผัดเม็ดมะม่วง ผัดเห็ดเข็มทอง ยำสลัดทูน่า
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อไก่ เห็ดเข็มทอง เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค วอเตอร์เครส ทูน่ากระป๋อง
ระยะเวลาการรับรอง 27 พฤษภาคม 2559 - 26 พฤษภาคม 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ล้านเก้า
ที่อยู่ 132 ม.2 ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  
ประเภทอาหาร ปลาทับทิมทอดกระเทียม ปีกไก่ทอดเกลือ ผัดเผ็ดกระดูกอ่อน
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q ปีกไก่
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปลาทับทิม กระดูกอ่อนหมู
ระยะเวลาการรับรอง 27 พฤษภาคม 2559 - 26 พฤษภาคม 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน อาหารดำ
ที่อยู่ 941 หมู่ 2 ถนนสุพรรณบุรี ต.ชัยนาท อ.สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  
โทรศัพท์ 081 - 2954989
ประเภทอาหาร ไก่คั่วเกลือ
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อไก่
ระยะเวลาการรับรอง 27 กรกฎาคม 2559 - 26 กรกฎาคม 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน เรือนชายน้ำ
ที่อยู่ 115 หมู่ 5 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  
โทรศัพท์ 090 - 9418499
ประเภทอาหาร ปลาทับทิมนึ่งมะนาว ปลาคังต้มยำ ปีกไก่ทอดน้ำปลา
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปีกไก่ ปลาทับทิม ปลาคัง
ระยะเวลาการรับรอง 27 กรกฎาคม 2559 - 26 กรกฎาคม 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ครัวบ้านสวน
ที่อยู่ 99 หมู่ 3 ถนนลาดตานวล ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  
โทรศัพท์ 081 ? 8800298
ประเภทอาหาร ต้มแซ่บซี่โครงหมู ปลาทับทิมทอดน้ำปลา
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปลาทับทิม ซี่โครงหมู
ระยะเวลาการรับรอง 27 กรกฎาคม 2559 - 26 กรกฎาคม 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน แพสองพี่น้อง
ที่อยู่ 57 ถนนลาดอุทิศ ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  
โทรศัพท์ 089 ? 1232138   โทรสาร 035 - 531317
ประเภทอาหาร ปลาทับทิมราดน้ำปลา ลาบเป็ดกรอบ
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปลาทับทิม เนื้อเป็ด
ระยะเวลาการรับรอง 27 กรกฎาคม 2559 - 26 กุมภาพันธ์ 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ครัวกัลยา
ที่อยู่ 493/1 หมู่ 4 ถนนมาลัยแมน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
โทรศัพท์ 087 - 9106287
ประเภทอาหาร ต้มยำไก่บ้าน ปีกไก่ทอด ปลาคังผัดฉ่า คะน้าเม็กซิกันผัดน้ำมันหอย
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปลาคัง เนื้อไก่ ปีกไก่ คะน้าเม็กซิกัน
ระยะเวลาการรับรอง 27 กรกฎาคม 2559 - 26 กรกฎาคม 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน แพอาหารพันธ์ไม้สายน้ำ
ที่อยู่ 35/3 หมู่ 5 ถนนสุพรรณ ? บางแม่หม้าย อ.บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  
โทรศัพท์ 086 - 8178299
ประเภทอาหาร แกงป่าไก่บ้าน ปีกไก่ทอดตะไคร้
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อไก่ ปีกไก่
ระยะเวลาการรับรอง 27 กรกฎาคม 2559 - 26 กรกฎาคม 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน เดอะเฟิร์ส
ที่อยู่ 1016/38-39 ต.บางพุทธา อ.เมือง จังหวัดสิงห์บุรี  
ประเภทอาหาร ปีกไก่ทอด ไก่ผัดเม็ดมะม่วง
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อไก่สด
ระยะเวลาการรับรอง 12 พฤษภาคม 2559 - 11 พฤษภาคม 2562
...............................................................................................................................................................................................

Q Restaurant : Footer