Q Restaurant : Menu
หน้าแรก
ความเป็นมา
หลักเกณฑ์เงื่อนไข
ค้นหาร้านอาหารปลอดภัย
กิจกรรม/สัมมนา
คำถามที่พบบ่อย
 Email:
 Password:
Forget password


Q Restaurant : Header
 
  กิจกรรม/สัมมนา
    การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปีงบประมาณ 2560
 
                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพิษณุโลก

                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและสร้างความรู้ความเข้าใจระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการงานด้านการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบคุณภาพ หรือสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐาน เกิดความต่อเนื่อง และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
  เอกสารประกอบการสัมมนา
  1. โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant)
  2. ระบบ Q Restaurant Report
  3. คู่มือการใช้งานระบบ Q Restaurant Report
  4. เทคนิควิธีการตรวจรับรองและตรวจติดตามร้านอาหาร
  5. โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q
  6. เทคนิคการถ่ายภาพอาหาร
  7. คู่มือการย่อขนาดรูปภาพ
  อ่านทั้งหมด...
 
  ค้นหาร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q รายจังหวัด
 
  จำนวนอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ทั้งหมด 1818 ร้าน  
  ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ใหม่ !!!
ร้าน ป้าแป๋วไก่ย่าง
ที่อยู่ 11 ซอย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  62000
โทรศัพท์ 0-5571-7413
พิกัด 16.474151, 99.535761
ประเภทอาหาร เมนูอาหารอีสานที่ใช้วัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อหมู เนื้อไก่ โหระพา ถั่วฝักยาว ผักกาดขาว ใบแมงลัก
ระยะเวลาการรับรอง 06 ตุลาคม 2559 - 05 ตุลาคม 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ตับหวาน
ที่อยู่ 7 หมู่ 1 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  62000
โทรศัพท์ 08-7732-4617, 0-5573-8567
พิกัด 16.465321, 99.465321
ประเภทอาหาร เมนูอาหารอีสานที่ใช้วัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อหมู เนื้อไก่ ปลานิลโหระพา ต้นหอม ผักชี ขึ้นฉ่าย ผักกาดขาว
ระยะเวลาการรับรอง 06 ตุลาคม 2559 - 05 ตุลาคม 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ครัวเห็ดโคน
ที่อยู่ 104 หมู่ 13 ตำบลนครซุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  62000
โทรศัพท์ 0-5579-9798
พิกัด 16.467391, 99.495581
ประเภทอาหาร เมนูอาหารตามสั่งที่ใช้วัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เห็ดโคน กะเพรา โหระพา เนื้อหมู เนื้อไก่
ระยะเวลาการรับรอง 06 ตุลาคม 2559 - 05 ตุลาคม 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน แม่ปิงริเวอร์ไซด์
ที่อยู่ 50/1 หมู่ 2 ตำบลนครซุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  62000
โทรศัพท์ 08-1973-8038, 0-5572-2455
พิกัด 16.474118, 99.520146
ประเภทอาหาร เมนูอาหารตามสั่งที่ใช้วัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา ผักคะน้า ผักบุ้ง ยอดฟักแม้ว ผักกาดขาว
ระยะเวลาการรับรอง 06 ตุลาคม 2559 - 05 ตุลาคม 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน อารีย์ เบเกอรี่เฮ้าส์
ที่อยู่ 250-252 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  34000
โทรศัพท์ 08-9717-3646, 0-4524-4967
พิกัด 15.231041, 104.858298
ประเภทอาหาร ไก่อบซอส กะเพราหมู
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อไก่ เนื้อหมู
ระยะเวลาการรับรอง 22 สิงหาคม 2560 - 21 สิงหาคม 2563
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเชียงใหม่
ที่อยู่ 140-142 ถนนผาแดง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  34000
โทรศัพท์ 08-7966-3124
พิกัด 15.234339, 104.857588
ประเภทอาหาร ก๋วยเตี๋ยวเชียงใหม่
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อวัว
ระยะเวลาการรับรอง 22 สิงหาคม 2560 - 21 สิงหาคม 2563
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ขายดีภัตตาคาร
ที่อยู่ 360 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  34000
โทรศัพท์ 0-4524-2017, 0-4525-4350
พิกัด 15.235681, 104.851518
ประเภทอาหาร ปูนิ่มผัดผงกะหรี่ ปลาหิมะนึ่งซีอิ้ว
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปูนิ่ม ปลาหิมะ
ระยะเวลาการรับรอง 22 สิงหาคม 2560 - 21 สิงหาคม 2563
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ม่อนลับแล
ที่อยู่ 98 หมู่ 6 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  53130
โทรศัพท์ 05-5431-439, 08-1971-9122
พิกัด 17.39489, 100.02021
ประเภทอาหาร น้ำพริกมะขาม แกงแคหมูย่าง คันชงทอดไข่ ข้าวพันเสวย ราชาเขียวหวานไก่-หมู
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง พริก มะเขือเทศ ถ้่วฝักยาว มะเขือเปราะ แตงกวา ผักกาดขาว
ระยะเวลาการรับรอง 29 สิงหาคม 2560 - 28 สิงหาคม 2563
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน วิมล
ที่อยู่ 330 ถนนย่านศิลาอาสน์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000
โทรศัพท์ 08-9961-5083
พิกัด 17.38222, 100.06008
ประเภทอาหาร เจี๋ยนเต้าหู้ทะเล, ปลานิลยำตะไคร้
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปลานิล เนื้อหมู
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง พริก หอมแดง ผักชี ต้นหอม ผักชีใบยาว
ระยะเวลาการรับรอง 29 สิงหาคม 2560 - 28 สิงหาคม 2563
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน สวนอาหารมาหนุน
ที่อยู่ 1/1 หมู่ 1 ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000
โทรศัพท์ 08-9960-6602
พิกัด 17.42071, 100.08206
เว็บไซต์ http://www.manunuttaradit.com
ประเภทอาหาร ต้มยำปลากดหลวง ปลานิลทอดตะไคร้ แกงหมูเห็ดถอบ ผัดฉ่าปลากดหลวง แกงเลียงผักพื้นบ้าน
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปลานิล ปลากดหลวง เนื้อหมู
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง ต้นหอม โหระพา ผักชี มะเขือเทศ พริก หอมแดง
ระยะเวลาการรับรอง 29 สิงหาคม 2560 - 28 สิงหาคม 2563
...............................................................................................................................................................................................

Q Restaurant : Footer