Q Restaurant : Menu
หน้าแรก
ความเป็นมา
หลักเกณฑ์เงื่อนไข
ค้นหาร้านอาหารปลอดภัย
กิจกรรม/สัมมนา
คำถามที่พบบ่อย
 Email:
 Password:
Forget password


Q Restaurant : Header
 
  กิจกรรม/สัมมนา
    การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปีงบประมาณ 2560
 
                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพิษณุโลก

                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและสร้างความรู้ความเข้าใจระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการงานด้านการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบคุณภาพ หรือสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐาน เกิดความต่อเนื่อง และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
  เอกสารประกอบการสัมมนา
  1. โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant)
  2. ระบบ Q Restaurant Report
  3. คู่มือการใช้งานระบบ Q Restaurant Report
  4. เทคนิควิธีการตรวจรับรองและตรวจติดตามร้านอาหาร
  5. โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q
  6. เทคนิคการถ่ายภาพอาหาร
  7. คู่มือการย่อขนาดรูปภาพ
  อ่านทั้งหมด...
 
  ค้นหาร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q รายจังหวัด
 
  จำนวนอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ทั้งหมด 1684 ร้าน  
  ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ใหม่ !!!
ร้าน ต้นมะขาม
ที่อยู่ 166 หมู่ 3 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  14120
โทรศัพท์ 035-691451,080-0223232
พิกัด 14.38.51.99, 100.25.07.85
ประเภทอาหาร ปลาทับทิมสามรส ไก่ผัดเม็ดมะม่วง ปูนิ่มผัดผงกระหรี่ คอหมูย่าง
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อไก่ คอหมู
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปลาทับทิม ปูนิ่ม
ระยะเวลาการรับรอง 27 พฤษภาคม 2559 - 26 กุมภาพันธ์ 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ครัวพิงเขาแอนด์รีสอร์ท
ที่อยู่ 125/1 หมู่ 1 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  65130
โทรศัพท์ 081 9728146,090 6845936
พิกัด 16.51.02.4, 100.28.13.2
ประเภทอาหาร ปลาทับทิมทอดสมุนไพร ปลาทับทิมทอดน้ำปลา แกงเขียวหวานแห้ง
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q ปลาทับทิม เนื้อหมู
ระยะเวลาการรับรอง 29 มิถุนายน 2559 - 28 มิถุนายน 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ลีลาคอฟฟี่ & สเต็ก
ที่อยู่ 215/3 หมู่ 3 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000
โทรศัพท์ 084 6881170
พิกัด 16.50.45.6, 100.20.40.0
ประเภทอาหาร สเต็กเนื้อ สเต็กไก่ ลาบเป็ด สเต็กปลาดอลี่
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อวัว เนื้อไก่ เนื้อเป็ด
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปลาดอลี่
ระยะเวลาการรับรอง 29 มิถุนายน 2559 - 28 มิถุนายน 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน หว่องริมน่าน
ที่อยู่ 201/1 หมู่ 3 ตำลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000
โทรศัพท์ 055 280222,262622
พิกัด 16.51.50.9, 100.14.42.9
ประเภทอาหาร ปลาทับทิมนึ่งมะนาว ปลาทับทิมทอกกระเทียม ต้มยำไก่
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q ปลาทับทิม เนื้อไก่
ระยะเวลาการรับรอง 29 มิถุนายน 2559 - 28 มิถุนายน 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ครัวนนทรี
ที่อยู่ 44/5 หมู่ 3 ตำบลหัวหรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000
โทรศัพท์ 0-5598-8106,081-9727504
พิกัด 16.51.51.5, 100.14.50.5
ประเภทอาหาร แกงเผ็ดเป็ดย่าง คูโรบูตะสเต็ก ยำเห็ดเข็มทองใส่กุ้ง
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อเป็ด เนื้อหมู เห็ดเข็มทอง กุ้ง
ระยะเวลาการรับรอง 29 มิถุนายน 2559 - 28 มิถุนายน 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน สุพัตราและเวียตนามเฮ้าส์
ที่อยู่ 5/9 ถนนพระองค์ดำ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000
โทรศัพท์ 0-5530-3513, 08-1953-6464
พิกัด 635029, 1860367
ประเภทอาหาร สเต็กปลาฮานอย, ยำหมูยอหนัง, หมูยอหนังลวก
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q ปลาทับทิม
วัตถุดิบที่ได้รับรอง หมูยอ
ระยะเวลาการรับรอง 29 มิถุนายน 2559 - 28 มิถุนายน 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ครัวมะยม
ที่อยู่ 13 หมู่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  14120
โทรศัพท์ 0-3569-1260
พิกัด 14.39.22.04, 100.24.33.61
ประเภทอาหาร ปลาทับทิมทอดน้ำปลา ปลาทับทิมนึ่งมะนาว ปลาทับทิมทอดกระเทียม
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปลาทับทิม
ระยะเวลาการรับรอง 27 พฤษภาคม 2559 - 26 พฤษภาคม 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน เรือกลางสวน
ที่อยู่ 1 หมู่ 1 ตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  14120
โทรศัพท์ 084-3383669
พิกัด 14.37513, 100.21706
ประเภทอาหาร ปลาทับทิมทอดน้ำปลา ปลาทับทิมนึ่งมะนาว ปีกไก่ทอดเกลือ ไก่ตะไคร้ ปลาทับทิมสามรส ไก่คั่วเกลือ
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อไก่ ปีกไก่
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปลาทับทิม
ระยะเวลาการรับรอง 27 พฤษภาคม 2559 - 26 พฤษภาคม 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ถุงทอง
ที่อยู่ 8/13 หมู่ 1 ตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  14120
โทรศัพท์ 08-1735-5136
พิกัด 14.37.30.58, 100.21.37.34
ประเภทอาหาร ถุงทอง ไข่ยัดไส้ ปลาทับทิมยำตะไคร้ พล่าหมูมะเขืออ่อน ไก่ผัดเม็ดมะม่วง
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อไก่ เนื้อหมู
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ไข่ไก่ ปลาทับทิม แป้งถุงทอง
ระยะเวลาการรับรอง 27 พฤษภาคม 2559 - 26 พฤษภาคม 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ปีวอก
ที่อยู่ 25/5 หมู่2 ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  15000
โทรศัพท์ 036-612935 , 081-9237169
พิกัด 14.783816, 100.653761
ประเภทอาหาร หอยหลอดผัดฉ่า, ปูนิ่มผัดผง/ผัดฉ่า, มัจฉาเกยตื้น, ปลานึ่งแจ่ว, ปลาทอดสมุนไพร, ปลาย้อนยุค, ยำเห็ด 3 อย่าง, ยำปีวอก, และเมนูอาหารที่ใช้เนื้อไก่และเนื้อหมูที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปูนิ่ม ปูม้า หอยหลอด ปลาช่อน ปลาทับทิม เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง ถั่วพู เห็ด ตะไคร้ ขิง ใบมะกรูด
ระยะเวลาการรับรอง 29 มิถุนายน 2559 - 28 มิถุนายน 2562
...............................................................................................................................................................................................

Q Restaurant : Footer