Q Restaurant : Menu
หน้าแรก
ความเป็นมา
หลักเกณฑ์เงื่อนไข
ค้นหาร้านอาหารปลอดภัย
กิจกรรม/สัมมนา
คำถามที่พบบ่อย
 Email:
 Password:
Forget password


Q Restaurant : Header
 
  กิจกรรม/สัมมนา
    การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปีงบประมาณ 2560
 
                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพิษณุโลก

                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและสร้างความรู้ความเข้าใจระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการงานด้านการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบคุณภาพ หรือสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐาน เกิดความต่อเนื่อง และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
  เอกสารประกอบการสัมมนา
  1. โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant)
  2. ระบบ Q Restaurant Report
  3. คู่มือการใช้งานระบบ Q Restaurant Report
  4. เทคนิควิธีการตรวจรับรองและตรวจติดตามร้านอาหาร
  5. โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q
  6. เทคนิคการถ่ายภาพอาหาร
  7. คู่มือการย่อขนาดรูปภาพ
  อ่านทั้งหมด...
 
  ค้นหาร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q รายจังหวัด
 
  จำนวนอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ทั้งหมด 1802 ร้าน  
  ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ใหม่ !!!
ร้าน เป็ดสยาม
ที่อยู่ 61/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  70000
โทรศัพท์ 08-9126-0666
พิกัด 13.550483, 99.814151
ประเภทอาหาร กระเพราเป็ด ข้าวหน้าเป็ด เป็ดพะโล้ ลาบเป็ด ก๋วยเตี๋ยวเป็ด
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เป็ด
ระยะเวลาการรับรอง 09 เมษายน 2559 - 08 เมษายน 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน เกษตรชนบท
ที่อยู่ ศูนย์อาหารเขาวังเซ็นเตอร์ ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  70000
โทรศัพท์ 08-1857-3593
พิกัด 13.528241, 99.797026
ประเภทอาหาร ก๋วยเตี๋ยวหมูหลุม
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อหมู
ระยะเวลาการรับรอง 09 เมษายน 2559 - 08 เมษายน 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน เฮียงนูลเดิ้ล
ที่อยู่ 73/9 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  70000
โทรศัพท์ 06-3502-0249
พิกัด 13.530938, 99.819198
ประเภทอาหาร ขนมจีนน้ำยาไก่ ข้าวขาหมู หมูสะเตะ
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อไก่ เนื้อหมู
ระยะเวลาการรับรอง 09 เมษายน 2559 - 08 เมษายน 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน สวนอาหารนนท์จิรา
ที่อยู่ 45 หมู่ 2 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  70150
โทรศัพท์ 09-5624-2956
พิกัด 13.626643, 99.616318
ประเภทอาหาร ยำเห็ดเข็มทอง
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เห็ดเข็มทอง
ระยะเวลาการรับรอง 09 เมษายน 2559 - 08 เมษายน 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ลมโชย
ที่อยู่ 129/13 หมู่ 13 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  70150
โทรศัพท์ 08-1446-9919
พิกัด 13.626703, 99.621358
ประเภทอาหาร ยำเห็ดเข็มทอง
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เห็ดเข็มทอง
ระยะเวลาการรับรอง 09 เมษายน 2559 - 08 เมษายน 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน หมูป่า
ที่อยู่ 95/2 หมู่ 13 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  70150
โทรศัพท์ 08-9254-1569
พิกัด 13.622645, 99.619686
ประเภทอาหาร ปลาทับทิมทอดกระเทียม ปลาทับทิมนึ่งมะนาว ยำเห็ดเข็มทอง ผัดคะน้าน้ำมันหอย ผัดผักรวม
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เห็ดเข็มทอง คะน้า บวบ มะระจีน ถั่วฝักยาว กะเพรา
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปลาทับทิม
ระยะเวลาการรับรอง 09 เมษายน 2559 - 08 เมษายน 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ครัววังน้อย
ที่อยู่ 184 หมู่ 3 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13170
โทรศัพท์ 035-272-055, 081-571-9379
พิกัด 14.2358, 100.72491
ประเภทอาหาร เมนูอาหารที่มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อไก่ เป็ด ปลาทับทิม เห็ดออรินจิ
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ข้าว ไข่ไก่ ถั่วลิสง วุ้นเส้น ปลาช่อน
ระยะเวลาการรับรอง 02 พฤษภาคม 2559 - 01 พฤษภาคม 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน เจ้าเจ็ดปลาเผา
ที่อยู่ 47/3 หมู่ 7 ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13110
โทรศัพท์ 089-745-7705
พิกัด 14.30816, 100.37859
ประเภทอาหาร หมูแดดเดียว ปลาทับทิมลุยสวน ปลาทับทิมนึ่งมะนาว และอาหารตามสั่งที่ใช้วัตถุดิบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นวัตถุดิบหลัก
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q ปลาทับทิม
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อหมู
ระยะเวลาการรับรอง 02 พฤษภาคม 2559 - 01 พฤษภาคม 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ขาหมูจุฬา (อำเภอพระนครศรีอยุธยา)
ที่อยู่ 39/4 หมู่ 3 ถนนเจดีย์-วัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000
โทรศัพท์ 087-974-3998
พิกัด 14.34713, 100.59213
ประเภทอาหาร ข้าวขาหมู และเมนูอาหารที่มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ขาหมู ไข่ไก่ เนื้อหมู/หมูบด/เครื่องในหมู บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ วุ้นเส้น บะหมี่เหลือง
ระยะเวลาการรับรอง 02 พฤษภาคม 2559 - 01 พฤษภาคม 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ขาหมูจุฬา (อำเภอลาดบัวหลวง)
ที่อยู่ 63/2 หมู่ 5 ถนนกรุงเทพ-สุพรรณบุรี ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13230
โทรศัพท์ 035 379 114
พิกัด 4.1573, 100.2905
ประเภทอาหาร ข้าวขาหมู และเมนูอาหารที่มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ขาหมู / เนื้อหมู/ ซี่โครงหมู / หมูสามชั้น ปีกไก่ ข้าว
ระยะเวลาการรับรอง 02 พฤษภาคม 2559 - 01 พฤษภาคม 2562
...............................................................................................................................................................................................

Q Restaurant : Footer