Q Restaurant : Menu
หน้าแรก
ความเป็นมา
หลักเกณฑ์เงื่อนไข
ค้นหาร้านอาหารปลอดภัย
กิจกรรม/สัมมนา
คำถามที่พบบ่อย
 Email:
 Password:
Forget password


Q Restaurant : Header
 
  กิจกรรม/สัมมนา
    การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปีงบประมาณ 2560
 
                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพิษณุโลก

                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและสร้างความรู้ความเข้าใจระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการงานด้านการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบคุณภาพ หรือสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐาน เกิดความต่อเนื่อง และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
  เอกสารประกอบการสัมมนา
  1. โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant)
  2. ระบบ Q Restaurant Report
  3. คู่มือการใช้งานระบบ Q Restaurant Report
  4. เทคนิควิธีการตรวจรับรองและตรวจติดตามร้านอาหาร
  5. โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q
  6. เทคนิคการถ่ายภาพอาหาร
  7. คู่มือการย่อขนาดรูปภาพ
  อ่านทั้งหมด...
 
  ค้นหาร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q รายจังหวัด
 
  จำนวนอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ทั้งหมด 1805 ร้าน  
  ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ใหม่ !!!
ร้าน สักทองฟองเบียร์
ที่อยู่ 238 หมู่ 11 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา  56140
โทรศัพท์ 08-0120-6949
พิกัด 19.139797, 100.271506
ประเภทอาหาร ปลาทับทิมลุยสวน
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปลาทับทิม
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง ตะไคร้ ใบมะกรูด หอมแดง
ระยะเวลาการรับรอง 30 กันยายน 2559 - 29 กันยายน 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ล้านน้ำใจ
ที่อยู่ 310 หมู่ 8 ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  56000
โทรศัพท์ 08-0672-0465
พิกัด 19.159825, 99.993052
ประเภทอาหาร ลาบหมูคั่ว เครื่องในขลุกขลิก
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อหมู เครื่องใน
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง ผักคาวตอง ยอดมะกอก ผักกระทิง
ระยะเวลาการรับรอง 30 กันยายน 2559 - 29 กันยายน 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน เหมือนฝัน
ที่อยู่ 260/41 ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000
โทรศัพท์ 0-7351-2005
พิกัด 6.432882, 101.821539
ประเภทอาหาร ลาบเป็ด ไก่กรอบครีมมะนาว สลัดไก่กรอบ ชิคเก้นเบอเกอร์
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q อกเป็ดรมควัน เนื้อไก่
ระยะเวลาการรับรอง 01 มิถุนายน 2559 - 31 พฤษภาคม 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน เป็ดสยาม
ที่อยู่ 61/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  70000
โทรศัพท์ 08-9126-0666
พิกัด 13.550483, 99.814151
ประเภทอาหาร กระเพราเป็ด ข้าวหน้าเป็ด เป็ดพะโล้ ลาบเป็ด ก๋วยเตี๋ยวเป็ด
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เป็ด
ระยะเวลาการรับรอง 09 เมษายน 2559 - 08 เมษายน 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน เกษตรชนบท
ที่อยู่ ศูนย์อาหารเขาวังเซ็นเตอร์ ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  70000
โทรศัพท์ 08-1857-3593
พิกัด 13.528241, 99.797026
ประเภทอาหาร ก๋วยเตี๋ยวหมูหลุม
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อหมู
ระยะเวลาการรับรอง 09 เมษายน 2559 - 08 เมษายน 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน เฮียงนูลเดิ้ล
ที่อยู่ 73/9 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  70000
โทรศัพท์ 06-3502-0249
พิกัด 13.530938, 99.819198
ประเภทอาหาร ขนมจีนน้ำยาไก่ ข้าวขาหมู หมูสะเตะ
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อไก่ เนื้อหมู
ระยะเวลาการรับรอง 09 เมษายน 2559 - 08 เมษายน 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน สวนอาหารนนท์จิรา
ที่อยู่ 45 หมู่ 2 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  70150
โทรศัพท์ 09-5624-2956
พิกัด 13.626643, 99.616318
ประเภทอาหาร ยำเห็ดเข็มทอง
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เห็ดเข็มทอง
ระยะเวลาการรับรอง 09 เมษายน 2559 - 08 เมษายน 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ลมโชย
ที่อยู่ 129/13 หมู่ 13 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  70150
โทรศัพท์ 08-1446-9919
พิกัด 13.626703, 99.621358
ประเภทอาหาร ยำเห็ดเข็มทอง
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เห็ดเข็มทอง
ระยะเวลาการรับรอง 09 เมษายน 2559 - 08 เมษายน 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน หมูป่า
ที่อยู่ 95/2 หมู่ 13 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  70150
โทรศัพท์ 08-9254-1569
พิกัด 13.622645, 99.619686
ประเภทอาหาร ปลาทับทิมทอดกระเทียม ปลาทับทิมนึ่งมะนาว ยำเห็ดเข็มทอง ผัดคะน้าน้ำมันหอย ผัดผักรวม
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เห็ดเข็มทอง คะน้า บวบ มะระจีน ถั่วฝักยาว กะเพรา
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปลาทับทิม
ระยะเวลาการรับรอง 09 เมษายน 2559 - 08 เมษายน 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ครัววังน้อย
ที่อยู่ 184 หมู่ 3 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13170
โทรศัพท์ 035-272-055, 081-571-9379
พิกัด 14.2358, 100.72491
ประเภทอาหาร เมนูอาหารที่มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อไก่ เป็ด ปลาทับทิม เห็ดออรินจิ
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ข้าว ไข่ไก่ ถั่วลิสง วุ้นเส้น ปลาช่อน
ระยะเวลาการรับรอง 02 พฤษภาคม 2559 - 01 พฤษภาคม 2562
...............................................................................................................................................................................................

Q Restaurant : Footer