Q Restaurant : Menu
หน้าแรก
ความเป็นมา
หลักเกณฑ์เงื่อนไข
ค้นหาร้านอาหารปลอดภัย
กิจกรรม/สัมมนา
คำถามที่พบบ่อย
 Email:
 Password:
Forget password


Q Restaurant : Header
 
  กิจกรรม/สัมมนา
    การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปีงบประมาณ 2560
 
                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพิษณุโลก

                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและสร้างความรู้ความเข้าใจระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการงานด้านการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบคุณภาพ หรือสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐาน เกิดความต่อเนื่อง และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
  เอกสารประกอบการสัมมนา
  1. โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant)
  2. ระบบ Q Restaurant Report
  3. คู่มือการใช้งานระบบ Q Restaurant Report
  4. เทคนิควิธีการตรวจรับรองและตรวจติดตามร้านอาหาร
  5. โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q
  6. เทคนิคการถ่ายภาพอาหาร
  7. คู่มือการย่อขนาดรูปภาพ
  อ่านทั้งหมด...
 
  ค้นหาร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q รายจังหวัด
 
  จำนวนอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ทั้งหมด 1797 ร้าน  
  ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ใหม่ !!!
ร้าน สวนอาหารริมคลอง สาขา2
ที่อยู่ 26 หมู่ 5 ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13220
โทรศัพท์ 08-9180-5992
พิกัด 14.45037, 100.54411
ประเภทอาหาร เมนูอาหารที่มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ข้าว เบคอน วุ้นเส้น
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง ฟักทอง บวบ น้ำเต้่า ใบแมงลัก เห็ดนางฟ้าภูฐาน แฟง ถั่วฟักยาว ผักบุ้ง คะน้า ตำลึง ถั่วพลู
ระยะเวลาการรับรอง 20 กุมภาพันธ์ 2560 - 19 กุมภาพันธ์ 2563
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ซุ้มป่าสัก
ที่อยู่ 116/6 หมู่2 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13260
โทรศัพท์ 035-359883
พิกัด 14.40314, 100.58706
เว็บไซต์ http://www.sumpasak.com/
ประเภทอาหาร เมนูอาหารที่มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ไข่ไก่สด ข้าวสาร วุ้นเส้น
ระยะเวลาการรับรอง 20 กุมภาพันธ์ 2560 - 19 กุมภาพันธ์ 2563
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน เกรทอยุธยา
ที่อยู่ 21/1 ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000
โทรศัพท์ 0-3534-6700, 08-1946-0688
พิกัด 14.35466, 100.59111
ประเภทอาหาร สเต็กเนื้อ สเต็กหมู สเต็กไก่ และเมนูอาหารที่มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อหมู เนื้อไก่ น่องไก่ ปีกไก่ กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค พริกหวาน ผักกาดแก้ว มะเขือเทศ
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อโคขุนโพนยางคำ เนื้อทีโบนโพนยางคำ ไข่ไก่สด ปลาดอลลี่ เห็ดเข็มทอง เห็ดออรินจิ
ระยะเวลาการรับรอง 20 กุมภาพันธ์ 2560 - 19 กุมภาพันธ์ 2563
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน สายน้ำป้อมเพชร
ที่อยู่ 13/5 ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000
โทรศัพท์ 0-3524-3354, 08-1442-4555
พิกัด 14.34704, 100.57598
ประเภทอาหาร เมนูอาหารที่มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q ปีกไก่/น่องไก่/เนื้อไก่ เห็ดออรินจิ/เห็ดเข็มทอง
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ข้าว
ระยะเวลาการรับรอง 20 กุมภาพันธ์ 2560 - 19 กุมภาพันธ์ 2563
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน กานต์กิตติ
ที่อยู่ 7/1 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง(หลังจวนผู้ว่าฯ) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000
โทรศัพท์ 08-1941-4904
แผนที่ ร้านกานต์กิตติ
พิกัด 14.34667, 100.56696
เว็บไซต์ http://www.kankitti.net
ประเภทอาหาร เมนูอาหารที่มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q ปลาทับทิม ปีกไก่ เนื้อหมู/กระดูกหมู
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อไก่ แตงโม ปูนิ่ม ไข่ไก่ ปลากะพงขาว ข้าว
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง โหระพา กระเพรา แมงลัก สะระแหน่ ชะพลู ยี่หร่า
ระยะเวลาการรับรอง 20 กุมภาพันธ์ 2560 - 19 กุมภาพันธ์ 2563
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน วี ที แหนมเนือง
ที่อยู่ 345/1-3 ถนนโพธิ์ศรี (หลังวัดโพธิสมภรณ์) ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  41000
โทรศัพท์ 0-4234-7111, 0-4234-8740 ถึง 2   โทรสาร 0-4234-8551
แผนที่ ร้านวี ที แหนมเนือง
พิกัด 17.41354, 102.777
เว็บไซต์ http://vtnamnueng.net/
ประเภทอาหาร แหนมเนือง, บั๋นฮ๋อย, และเมนูอาหารที่ใช้วัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อหมู
ระยะเวลาการรับรอง 07 สิงหาคม 2560 - 06 สิงหาคม 2563
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ครัววังเดือนห้า
ที่อยู่ 11/6 หมู่ 7 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  20140
โทรศัพท์ 0-3847-3301, 08-1949-6119, 08-1434-2818
พิกัด 13.4265, 101.21323
ประเภทอาหาร เห็ดสามอย่างผัดกุ้ง, ยำเห็ดสามอย่าง, เห็ดสามอย่างผัดน้ำมันหอย
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เห็ด
ระยะเวลาการรับรอง 15 สิงหาคม 2560 - 14 สิงหาคม 2563
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน เรือนไทยติ่มซำ
ที่อยู่ 63/5 ถนนเพลินพิทักษ์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  92000
โทรศัพท์ 0-7521-9342, 08-3180-7675
แผนที่ ร้านเรือนไทยติ่มซำ
พิกัด 7.56914, 99.61237
ประเภทอาหาร ติ่มซำ บะกุ๊เต๋ ชุดอาหารเช้า ขนมจีบ ซาลาเปาหมูแดง ขาหมูหมั่นโถ ไก่จ๊อทอด ข้าวต้มหมู โจ๊กหมู เป็ดย่าง ข้าวหน้าเป็ด บะหมี่หยกเป็ด ข้าวซี่โครงหมู บะหมี่น้ำซี่โครงหมู บะหมี่หยกซี่โครงหมู
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อสะโพกหมู ซี่โครงหมู ขาเป็ด ไส้กรอก ลูกชิ้นกุ้ง เต้าหู้ไข่ เห็ดเข็มทอง ผักโต๊ะเหมี่ยว ไข่ไก่ มันหมู เนื้อหมูสามชั้น ขาหมู ไก่จ๊อ เนื้อเป็ด
ระยะเวลาการรับรอง 08 กันยายน 2560 - 07 กันยายน 2563
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ราดหน้ายอดผักวัชรพล
ที่อยู่ 126/82-83 ถนนรามอินทรา ซอยวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  10220
โทรศัพท์ 0-2945-5144
พิกัด 13.856851, 100.64105
ประเภทอาหาร ราดหน้าเส้นหมี่, ผัดซีอิ๊วเส้นหมี่
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เส้นหมี่
ระยะเวลาการรับรอง 20 กันยายน 2559 - 19 กันยายน 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน เป็ดย่างประจักษ์
ที่อยู่ 1415 ถนนเจริญกรุง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ 0-2234-3755, 0-2235-6324, 08-3910-1444
พิกัด 13.720479, 100.51591
ประเภทอาหาร เมนูอาหารตามสั่งที่ใช้วัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อเป็ดและชิ้นส่วน
ระยะเวลาการรับรอง 20 กันยายน 2559 - 19 กันยายน 2562
...............................................................................................................................................................................................

Q Restaurant : Footer