Q Restaurant : Menu
หน้าแรก
ความเป็นมา
หลักเกณฑ์เงื่อนไข
ค้นหาร้านอาหารปลอดภัย
กิจกรรม/สัมมนา
คำถามที่พบบ่อย
สมัคร/ต่ออายุ
 Email:
 Password:
Forget password


Q Restaurant : Header
 
  กิจกรรม/สัมมนา
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q (Q market) และโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ในระดับภูมิภาค
 

           สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q (Q market) และโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ในระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 26 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ จังหวัดภูเก็ต และ จังหวัด เชียงใหม่

           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q (Q market) และโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ให้กับเจ้าหน้าที่ในระดับภูมิภาคได้รับทราบ รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะ เทคนิควิธีการตรวจรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าและร้านอาหารให้กับผู้ตรวจประเมิน

  เอกสารประกอบการสัมมนา
  1. เทคนิควิธีการตรวจรับรองและตรวจติดตามร้านอาหารตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข
  2. โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q
  3. ไฟล์ตัวการ์ตูนประชาสัมพันธ์ Q Restaurant
  อ่านทั้งหมด...
 
  ค้นหาร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q รายจังหวัด
 
  จำนวนอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ทั้งหมด 754 ร้าน  
  ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ใหม่ !!!
ร้าน แพขุนวัง
ที่อยู่ 91 หมู่ 3 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  72120
โทรศัพท์ 0-3551-5500, 08-4160-5827
พิกัด 14.85669, 100.092379
ประเภทอาหาร ปลาทับทิมทอดกระเทียม, ยำผักบุ้งกรอบ
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q ผักบุ้ง
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปลาทับทิม
ระยะเวลาการรับรอง 01 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2559
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ครัวริมคลอง
ที่อยู่ 538 หมู่ 19 ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  72160
โทรศัพท์ 0-3549-5670, 08-7665-5437
พิกัด 14.46749, 99.936364
ประเภทอาหาร ปลาทับทิมนึ่งมะนาว
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปลาทับทิม
ระยะเวลาการรับรอง 01 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2559
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน เรือนบุหรา
ที่อยู่ 565 หมู่ 2 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  72160
โทรศัพท์ 0-3555-2718 ถึง 9, 08-1825-1733
พิกัด 14.361825, 99.885627
ประเภทอาหาร ปลาทับทิมคลุกฝุ่น, ไก่ทอดเกลือ
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q ไก่
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปลาทับทิม
ระยะเวลาการรับรอง 01 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2559
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน แพแมกไม้สายน้ำ
ที่อยู่ 35/3 หมู่ 5 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  72150
โทรศัพท์ 08-1010-9319
พิกัด 14.34036, 100.1474
ประเภทอาหาร ไก่แมกไม้, ปลาทับทิมสองใจ
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q ไก่
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปลาทับทิม
ระยะเวลาการรับรอง 01 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2559
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ครัวพี่แอ๋ว
ที่อยู่ 271 หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี  72240
โทรศัพท์ 08-7914-7176
พิกัด 14.77109, 99.91037
ประเภทอาหาร ไก่คั่วเกลือ
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q ไก่
ระยะเวลาการรับรอง 01 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2559
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน กัลยาฟ้าใส
ที่อยู่ 54 หมู่ 7 ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทรศัพท์ 08-1190-3701
พิกัด 14.52704, 100.12388
ประเภทอาหาร ปลาทับทิมทอดน้ำปลา
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปลาทับทิม
ระยะเวลาการรับรอง 01 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2559
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ครัวลำพูน
ที่อยู่ 383/1 หมู่ 5 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  72170
โทรศัพท์ 08-9543-9971
พิกัด 14.637135, 99.99616
ประเภทอาหาร ปากเป็ดทอด, แซบหมูกระดูกอ่อน, ปีกไก่ทอด
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q ปากเป็ด, กระดูกอ่อน, ปีกไก่
ระยะเวลาการรับรอง 01 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2559
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน สวัสดิการบ้านน้ำเคียงฟ้า
ที่อยู่ 2/1 ซอย 15 ถนนสุดบรรทัด ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  18000
โทรศัพท์ 08-1907-8068, 0-3631-4431
ประเภทอาหาร ไก่ไฟแดง, ไก่ผัดเผ็ด, ปลาทับทิมทอดกระเทียม, ปลาทับทิมสามรส, ปลาทับทิมทอดสมุนไพร, ปลาทับทิมยำสมุนไพร, ปลาทับทิมทอดน้ำปลา
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q ไก่, ปลาทับทิม
ระยะเวลาการรับรอง 05 สิงหาคม 2556 - 04 สิงหาคม 2559
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ข้าว-เส้น บาย คอกาแฟ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
ที่อยู่ 510/36 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือ จังหวัดสระบุรี  18000
โทรศัพท์ 08-1991-1022
ประเภทอาหาร ข้าวซอย
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q ไก่
ระยะเวลาการรับรอง 05 สิงหาคม 2556 - 04 สิงหาคม 2559
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ครัวนักเดินทาง (โรงแรมวาฏิการีโซวิลล่า กุยบรี)
ที่อยู่ 69 หมู่ 5 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77210
โทรศัพท์ 0-3282-0164 ถึง 8
พิกัด 12.02009, 99.88699
ประเภทอาหาร ยำผักชะครามกุ้งสด, แกงคั่วผักชะครามซี่โครงอ่อน, แกงป่าไก่บ้านผักชะคราม
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง ชะคราม
ระยะเวลาการรับรอง 28 สิงหาคม 2556 - 27 สิงหาคม 2559
...............................................................................................................................................................................................

Q Restaurant : Footer