Q Restaurant : Menu
หน้าแรก
ความเป็นมา
หลักเกณฑ์เงื่อนไข
ค้นหาร้านอาหารปลอดภัย
กิจกรรม/สัมมนา
คำถามที่พบบ่อย
สมัคร/ต่ออายุ
 Email:
 Password:
Forget password


Q Restaurant : Header
 
  กิจกรรม/สัมมนา
    การสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้ตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ในระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2558
 
                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้ตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ในระดับภูมิภาค  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 ณ จังหวัดน่าน จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกระบี่

                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ให้กับเจ้าหน้าที่ในระดับภูมิภาคได้รับทราบ รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะ เทคนิควิธีการตรวจรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าและร้านอาหารให้กับผู้ตรวจประเมิน
 
  เอกสารประกอบการสัมมนา
  1. เทคนิควิธีการตรวจรับรองและตรวจติดตามร้านอาหารตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข
  2. การใช้งาน Q Restaurant Application
  3. การตรวจวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างด้วยชุดทดสอบ Test Kit
  4. แนวทางการตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q
  5. หลักเกณฑ์เงื่อนไขการตรวจรับรองร้านอาหาร สำหรับตรวจรับรองร้านอาหารใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558
  อ่านทั้งหมด...
 
  ค้นหาร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q รายจังหวัด
 
  จำนวนอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ทั้งหมด 1114 ร้าน  
  ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ใหม่ !!!
ร้าน ก๋วยเตี๋ยวในสวนอารมณ์ดี
ที่อยู่ เลขที่ 31/1 หมู่ที่ 12 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50200
โทรศัพท์ 08-1764-6883
พิกัด 18.78927, 98.95984
เว็บไซต์ Facebook : Naisuanaromdee.kookai
ประเภทอาหาร ข้าวอบไก่ในสวน เส้นหมี่ต้มยำหมูรวม ข้าวไข่ฟูยำยำ
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q น่องไก่ ไข่ไก่
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ข้าว เส้นหมี่ เนื้อหมู หมูสับ
ระยะเวลาการรับรอง 24 กันยายน 2558 - 23 กันยายน 2561
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน เฮือนใจ๋ยอง
ที่อยู่ เลขที่ 65 หมู่ 4 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  50130
โทรศัพท์ 08-6671-8710
พิกัด 18.72535, 99.10273
เว็บไซต์ Facebook : heunjaiyong
ประเภทอาหาร เชียงดาผัดไข่ จอผักกาด ผัดผักกาดน้อยน้ำมันหอย
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q ไข่ไก่
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง ผักเชียงดา ผักกาดน้อย
ระยะเวลาการรับรอง 24 กันยายน 2558 - 23 กันยายน 2561
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ก๋วยเตี๋ยวลูกทุ่ง
ที่อยู่ เลขที่ 34/4 ม.1 ถนนสนามบินเก่า ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50000
โทรศัพท์ 08-9433-6884
พิกัด 18.78888, 98.96234
เว็บไซต์ Facebook : ก๋วยเตี๋ยวลูกทุ่ง-โชคดีกาแฟสด-670320679644594
ประเภทอาหาร เกาเหลาหมู ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก/ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q ตับหมู ไส้หมู
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อหมูสไลด์ กระดูกหมู ซี่โครงหมู
ระยะเวลาการรับรอง 24 กันยายน 2558 - 23 กันยายน 2561
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ก๋วยเตี๋ยวอธิษ
ที่อยู่ เลขที่ 225/4 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเถอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50000
โทรศัพท์ 09-6246-6995
พิกัด 18.80593, 98.9595
เว็บไซต์ Facebook : อธิษก๋วยเตี๋ยวหมูยอ/153991737998651
ประเภทอาหาร เกาเหลากระดูกหมูข้าวเปล่า เส้นหมี่กระดูกหมู
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q กระดูกหมู หมูบด ตับหมู ลูกชิ้นหมู
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ข้าว เส้นหมี่
ระยะเวลาการรับรอง 24 กันยายน 2558 - 23 กันยายน 2561
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ข้าวซอยเสมอใจ
ที่อยู่ เลขที่ 391 หมู่ที่ 2 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50000
โทรศัพท์ 053-242928
พิกัด 18.80446, 99.00549
เว็บไซต์ Facebook : ข้าวซอยเสมอใจฮ่าม-360420677419961/
ประเภทอาหาร ข้าวซอยไก่/หมู/เนื้อ ลาบหมู หมูทอด หมูสะเต๊ะ ไก่ย่าง
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q น่องไก่ เนื้อหมู สามชั้น เนื้อไก่
ระยะเวลาการรับรอง 24 กันยายน 2558 - 23 กันยายน 2561
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน Chivit Thamma Da
ที่อยู่ 179 หมู่ 2 ซอยร่องเสือเต้นซอย 3 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  57100
โทรศัพท์ 053-166967
พิกัด 19.92157, 99.844758
ประเภทอาหาร Thamma Da Coffee Pork Chop cream sauce TD Salad Naomi coconut cake
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q Pork Egg Green Oak Red Oak ButterHead Frillice Iceberg Lettuce
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง potato
ระยะเวลาการรับรอง 10 กันยายน 2558 - 09 กันยายน 2561
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน เตาถ่านอีสานใต้
ที่อยู่ 277 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  91130
โทรศัพท์ 086-6962014
พิกัด 6.836798, 100.096556
ประเภทอาหาร ไก่บ้านย่างเขาสวนกวาง ต้มแซบไก่ย่าง ไก่บ้านทอดน้ำปลา ลาบไก่บ้าน คั่วกลิ้งไก่บ้าน ไก่บ้านผัดเม็ดมะม่วง น้ำตกไก่บ้าน แกงป่าไก่บ้าน ต้มไก่บ้านใบมะขามอ่อน ต้มขมิ้นไก่บ้าน ต้มข่าไก่บ้าน ผัดเผ็ดไก่บ้าน แกงอ่อมไก่บ้าน
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อไก่
ระยะเวลาการรับรอง 11 มิถุนายน 2558 - 10 มิถุนายน 2561
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ข้าวตังสุคันธา
ที่อยู่ 228 หมู่ 5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ 032-488311
พิกัด 13.0999, 99.93131
ประเภทอาหาร หมูหยอง ไก่หยอง และอาหารแปรรูปที่มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบ
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q ข้าวสาร
วัตถุดิบที่ได้รับรอง หมู ไก่
ระยะเวลาการรับรอง 24 สิงหาคม 2558 - 23 สิงหาคม 2561
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ไร่ทนเหนื่อย
ที่อยู่ ๕๗/๘๘ ถนนสีหราชเดโชชัย ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  15000
โทรศัพท์ 081-2943025
พิกัด 14.79779, 100.62542
ประเภทอาหาร สลัดผัก
วัตถุดิบที่ได้รับรอง กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค แครอท ข้าวโพดหวาน ผักกาดหอม บล๊อกโคลี่ ถั่วฝักยาว ฟักทอง
ระยะเวลาการรับรอง 09 กรกฎาคม 2558 - 08 กรกฎาคม 2561
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน อีสานโพธิ์ทอง
ที่อยู่ 58/274 หมู่ 5 ถนนปากน้ำ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
โทรศัพท์ 089-4754850
พิกัด 9.162555, 99.344646
ประเภทอาหาร ไก่ย่าง ไก่ทอดน้ำปลา ลาบเป็ด ลาบเป็ดทอด
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อไก่ เนื้อเป็ด
ระยะเวลาการรับรอง 16 มิถุนายน 2558 - 15 มิถุนายน 2561
...............................................................................................................................................................................................

Q Restaurant : Footer