Q Restaurant : Menu
หน้าแรก
ความเป็นมา
หลักเกณฑ์เงื่อนไข
ค้นหาร้านอาหารปลอดภัย
กิจกรรม/สัมมนา
คำถามที่พบบ่อย
สมัคร/ต่ออายุ
 Email:
 Password:
Forget password


Q Restaurant : Header
 
  กิจกรรม/สัมมนา
    การสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้ตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ในระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2558
 
                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้ตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ในระดับภูมิภาค  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 ณ จังหวัดน่าน จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกระบี่

                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ให้กับเจ้าหน้าที่ในระดับภูมิภาคได้รับทราบ รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะ เทคนิควิธีการตรวจรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าและร้านอาหารให้กับผู้ตรวจประเมิน
 
  เอกสารประกอบการสัมมนา
  1. เทคนิควิธีการตรวจรับรองและตรวจติดตามร้านอาหารตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข
  2. การใช้งาน Q Restaurant Application
  3. การตรวจวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างด้วยชุดทดสอบ Test Kit
  4. แนวทางการตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q
  5. หลักเกณฑ์เงื่อนไขการตรวจรับรองร้านอาหาร สำหรับตรวจรับรองร้านอาหารใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558
  อ่านทั้งหมด...
 
  ค้นหาร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q รายจังหวัด
 
  จำนวนอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ทั้งหมด 1102 ร้าน  
  ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ใหม่ !!!
ร้าน เกษณี (แพทัวร์)
ที่อยู่ บ้านท่าเรือ หมู่ 9 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  53150
ประเภทอาหาร ปลานิลเผา, ปลานิลยำตะไคร้, ฉู่ฉี่ปลากด, ต้มยำปลากด
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปลากด, ปลานิล
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง พริกขี้หนู, กระเทียม, หอมแดง, ผักชีใบยาว, ต้นหอม, ใบมะกรูด, ตะไคร้, มะเขือเทศ, ข่า, โหระพา, มะม่วง
ระยะเวลาการรับรอง 05 กันยายน 2557 - 04 กันยายน 2560
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน โคขุน ป.จุก
ที่อยู่ 87 ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  48000
ประเภทอาหาร เนื้อจุ่ม & ดาด , สันในกระทะร้อน , ยำขาลาย , ทีโบนจิ้มแจ่ว ,ขาลายลวกจิ้ม , ปิ้งย่างจิ้มแจ่ว
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อโคขุน
ระยะเวลาการรับรอง 01 กรกฎาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2560
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ริเวอร์บาร์
ที่อยู่ 146/4 ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  48000
โทรศัพท์ 042-520078
ประเภทอาหาร โคขุนจิ้มแจ่ว , เนื้อโคขุนผัดพริกไทยดำ , สเต็กเนื้อโคขุน , เนื้อผัดน้ำมันหอย , ปลานึ่งมะนาว , ปลาผัดฉ่า , ปลานิลทอดกระเทียม
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อโคขุน ไข่ไก่ ปลานิล
ระยะเวลาการรับรอง 01 กรกฎาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2560
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน น๊อต
ที่อยู่ 494 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  48000
โทรศัพท์ 042-511994
ประเภทอาหาร ไก่น้ำแดง , ปลาราดพริก , ปลานึ่งมะนาว , ปลาเต๋า , ข้าวผัดกุ้ง
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อไก่
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปลานิล สับปะรด
ระยะเวลาการรับรอง 01 กรกฎาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2560
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน แพท่าปลาปัญญาทัวร์
ที่อยู่ บ้านท่าเรือ หมู่ 9 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  53150
ประเภทอาหาร ต้มยำปลากด, ปลาหมอเผา, ปลาทับทิมฉู่ฉี่
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปลากด, ปลาหมอเทศ, ปลาทับทิม
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง ข่า, ใบมะกรูด, ตะไคร้, หอมแดง, กระเทียม, พริก, กระเพรา, ผักชีใบยาว
ระยะเวลาการรับรอง 05 กันยายน 2557 - 04 กันยายน 2560
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน จำปาสัก
ที่อยู่ 414/1-3 ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  48000
โทรศัพท์ 042-514541
ประเภทอาหาร ไก่ผัดเม็ดมะม่วง , กระเพราไก่ , ข้าวผัดกุ้ง , ต้มยำกุ้ง , เมี่ยงปลา , กุ้งชุบแป้งทอด
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อไก่ กุ้ง
วัตถุดิบที่ได้รับรอง สับปะรด ปลานิล ไข่ไก่
ระยะเวลาการรับรอง 01 กรกฎาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2560
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ลำพูนปลาเผา
ที่อยู่ 45/3 ถนนนครพนม-ธาตุพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  48000
โทรศัพท์ 081-7696429
ประเภทอาหาร ปลาเต๋า ปลานิลทอดสมุนไพร ไก่ผัดเม็ดมะม่วง กระเพราไก่ ปลานิลจิ้มจุ่ม ปลานิลทอด ข้าวผัดกุ้ง
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อไก่
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปลานิล ข้าว สับปะรด
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด
ระยะเวลาการรับรอง 01 กรกฎาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2560
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ก๋วยเตี๋ยวโรงหนัง
ที่อยู่ 152 หมู่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  53120
ประเภทอาหาร ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสด/เนื้อเปื่อย/หมูตุ๋น
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อวัว, เนื้อหมู, ลูกชิ้นเนื้อ
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง กระเทียม, ผักชี, ถั่วงอก
ระยะเวลาการรับรอง 05 กันยายน 2557 - 04 กันยายน 2560
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน เยอรมัน
ที่อยู่ 62 หมู่1 บ้านหนองจันทร์ ถนนชยางกูรย์ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  48000
โทรศัพท์ 081-0474396
ประเภทอาหาร ขาหมูเยอรมัน , สเต็กโคขุนโพนยางคำ , สเต็กปลาดอร์ลี่ ,สเต็กหมู , สเต็กเป็ด
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ขาหมู โคขุนโพนยางคำ ปลาดอร์ลี่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด
ระยะเวลาการรับรอง 01 กรกฎาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2560
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ครัวริมน้ำ
ที่อยู่ 96 หมู่ 4 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  53110
ประเภทอาหาร ปลานิลแกงส้มแปะซะ, แกงเลียงกุ้งสด, ต้มหมูชะมวง, ปลานิลทอดกระเทียม
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปลานิล, กุ้ง, เนื้อหมู
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง กระเทียม, พริก, ฟักทอง, บวบ, น้ำเต้า, ผักกระเฉด, ผักบุ้ง, ใบแมงลัก, ข่า, ตะไคร้, ใบชะมวง
ระยะเวลาการรับรอง 05 กันยายน 2557 - 04 กันยายน 2560
...............................................................................................................................................................................................

Q Restaurant : Footer