Q Restaurant : Menu
หน้าแรก
ความเป็นมา
หลักเกณฑ์เงื่อนไข
ค้นหาร้านอาหารปลอดภัย
กิจกรรม/สัมมนา
คำถามที่พบบ่อย
 Email:
 Password:
Forget password


Q Restaurant : Header
 
  กิจกรรม/สัมมนา
    การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปีงบประมาณ 2560
 
                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพิษณุโลก

                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและสร้างความรู้ความเข้าใจระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการงานด้านการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบคุณภาพ หรือสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐาน เกิดความต่อเนื่อง และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
  เอกสารประกอบการสัมมนา
  1. โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant)
  2. ระบบ Q Restaurant Report
  3. คู่มือการใช้งานระบบ Q Restaurant Report
  4. เทคนิควิธีการตรวจรับรองและตรวจติดตามร้านอาหาร
  5. โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q
  6. เทคนิคการถ่ายภาพอาหาร
  7. คู่มือการย่อขนาดรูปภาพ
  อ่านทั้งหมด...
 
  ค้นหาร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q รายจังหวัด
 
  จำนวนอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ทั้งหมด 1797 ร้าน  
  ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ใหม่ !!!
ร้าน ครัวไม้ลัง คาวบอย
ที่อยู่ 688/4 ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  76120
โทรศัพท์ 081-8800308
พิกัด 12.80425, 99.94214
ประเภทอาหาร อาหารตามสั่งที่ใช้วัตถุดิบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นวัตถุดิบหลัก
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อหมู เนื้อไก่ แครอท ถั่วแขก ผักคะน้า แตงร้าน ต้นหอม ผักกาดหอม กระเพรา พริกหยวก ถั่วฝักยาว กะหล่ำปลี
ระยะเวลาการรับรอง 30 กรกฎาคม 2561 - 29 กรกฎาคม 2564
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ตาหนุ่ยข้าวมันไก่
ที่อยู่ หมู่ 1 ซอย 9 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  76130
โทรศัพท์ 086-514-0154
พิกัด 12.97174, 99.89158
ประเภทอาหาร ข้าวมันไก่
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อไก่
ระยะเวลาการรับรอง 30 กรกฎาคม 2561 - 29 กรกฎาคม 2564
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน กรชวัล
ที่อยู่ 719 หมู่ 3 อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  72170
โทรศัพท์ 0-3559-4720, 08-4917-1239
พิกัด 14.625622, 100.012925
ประเภทอาหาร ปีกไก่ยัดไส้
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปีกไก่
ระยะเวลาการรับรอง 27 กรกฎาคม 2559 - 26 กรกฎาคม 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน สวนอาหารเบญจรงค์
ที่อยู่ 79 หมู่ 2 ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  72140
โทรศัพท์ 089-2555922
พิกัด 14.65011, 100.14866
ประเภทอาหาร ยำปลาทับทิมกรอบ ไก่บ้านรวมสมุนไพร
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปลาทับทิม ไก่บ้าน
ระยะเวลาการรับรอง 13 กันยายน 2561 - 12 กันยายน 2564
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน นพรัตน์ภัตตาคาร
ที่อยู่ 338/2 ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทรศัพท์ 0-3555-5333, 08-1587-5214
แผนที่ ร้านนพรัตน์ภัตตาคาร
พิกัด 14.47554, 100.09383
เว็บไซต์ http://www.nopparatana.com
ประเภทอาหาร เมี่ยงปลาทับทิม ปลาทับทิมทอดน้ำปลา
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปลาทับทิม ไก่บ้าน
ระยะเวลาการรับรอง 13 กันยายน 2561 - 12 กันยายน 2564
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน คลองบุญ
ที่อยู่ 39/2 หมู่ 5 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13150
โทรศัพท์ 081-994-8793, 035-712-230
พิกัด 14.57559, 100.53306
ประเภทอาหาร เมนูอาหารที่มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q ปีกไก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปลาช่อน ข้าวสาร วุ้นเส้น
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง ชะพลู ผักแพรว กะเพรา
ระยะเวลาการรับรอง 23 พฤษภาคม 2561 - 22 พฤษภาคม 2564
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ฟาด้าสเต๊ก
ที่อยู่ 97/11 หมู่ 5 ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000
โทรศัพท์ 087-7550-925
พิกัด 14.37351, 100.54725
ประเภทอาหาร สเต๊ก ปีกไก่ทอด ไส้กรอกทอด
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q ปีกไก่ เนื้อไก่
วัตถุดิบที่ได้รับรอง แฮมไก่แผ่นรมควัน ใส้กรอกกระเทียม ทีโบนวัวสเต็กแช่แข็ง เนื้อสเต็ก ใส้กรอกรมควัน ข้าวสารตราฉัตร
ระยะเวลาการรับรอง 23 พฤษภาคม 2561 - 22 พฤษภาคม 2564
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ชัยไก่ตอน
ที่อยู่ 19/26 หมู่ 3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000
โทรศัพท์ 035-322-147, 083-197-8150
พิกัด 14.34354, 100.58921
ประเภทอาหาร ข้าวมันไก่
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อไก่
ระยะเวลาการรับรอง 23 พฤษภาคม 2561 - 22 พฤษภาคม 2564
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน สีกุก
ที่อยู่ 118/1 หมู่ 6 ถนนเสนา-อยุธยา ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13250
โทรศัพท์ 035-783-033, 081-851-9953, 089-830-0175
พิกัด 14.32256, 100.46606
ประเภทอาหาร เมนูอาหารที่มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อไก่ ปีกไก่ เนื้อหมู ขาหมู
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ข้าวหอมมะลิ ปลาทับทิม วุ้นเส้น
ระยะเวลาการรับรอง 23 พฤษภาคม 2561 - 22 พฤษภาคม 2564
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน บ้านส้มตำ
ที่อยู่ 27 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000
โทรศัพท์ 086-685-1828 , 086-500-4695, 035-243-561
พิกัด 14.35138, 100.5806
ประเภทอาหาร ลาบเป็ด ปีกไก่ทอด ไก่ทอด ซาโมซ่ากล้วยทอด
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อเป็ด ปีกไก่ เนื้อไก่ เอ็นหมู
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อปลาดอร์รี่
ระยะเวลาการรับรอง 23 พฤษภาคม 2561 - 22 พฤษภาคม 2564
...............................................................................................................................................................................................

Q Restaurant : Footer