Q Restaurant : Menu
หน้าแรก
ความเป็นมา
หลักเกณฑ์เงื่อนไข
ค้นหาร้านอาหารปลอดภัย
กิจกรรม/สัมมนา
คำถามที่พบบ่อย
 Email:
 Password:
Forget password


Q Restaurant : Header
 
  กิจกรรม/สัมมนา
    การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปีงบประมาณ 2560
 
                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพิษณุโลก

                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและสร้างความรู้ความเข้าใจระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการงานด้านการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบคุณภาพ หรือสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐาน เกิดความต่อเนื่อง และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
  เอกสารประกอบการสัมมนา
  1. โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant)
  2. ระบบ Q Restaurant Report
  3. คู่มือการใช้งานระบบ Q Restaurant Report
  4. เทคนิควิธีการตรวจรับรองและตรวจติดตามร้านอาหาร
  5. โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q
  6. เทคนิคการถ่ายภาพอาหาร
  7. คู่มือการย่อขนาดรูปภาพ
  อ่านทั้งหมด...
 
  ค้นหาร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q รายจังหวัด
 
  จำนวนอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ทั้งหมด 1684 ร้าน  
  ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ใหม่ !!!
ร้าน โอฮาโย
ที่อยู่ 543 ถนนโชคชัย 4 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  10230
โทรศัพท์ 02-539-3539, 08-6572-9691
พิกัด 13.8191, 100.5962
เว็บไซต์ https://th-th.facebook.com/Ohayojpr-180600065335415/
ประเภทอาหาร ข้าวหน้าไก่, ข้าวหน้าไก่เทอริยากิ, ไก่เทอริยากิ, ซูชิข้าวไรซ์เบอรี่
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อไก่
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ข้าวไรซ์เบอรี่
ระยะเวลาการรับรอง 11 ตุลาคม 2559 - 10 ตุลาคม 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ซาลาด้า (Salada)
ที่อยู่ โซนพลาซ่า ตลาดบองมาร์เช่ 105/1 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900
โทรศัพท์ 08-0221-9490
แผนที่ ร้านซาลาด้า (Salada)
พิกัด 13.838498, 100.551
ประเภทอาหาร เมนูอาหารตามสั่งที่ใช้วัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อหมู, เนื้อไก่, ข้าวสาร, ผักออร์แกนิคสดจากไร่ Green Oak, Red Coral, Butterhead Lettuce, Romaine Lettuce, Baby Cos, Iceberg Lettuce
ระยะเวลาการรับรอง 11 ตุลาคม 2559 - 10 ตุลาคม 2562
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ขนมจีนเมืองคอน-พานยม
ที่อยู่ 23 ถนนพานยม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000
โทรศัพท์ 0-7534-2615, 08-1272-0891
พิกัด 8.41555, 99.96701
ประเภทอาหาร ขนมจีนแกงเขียวหวาน แกงพริกซี่โครงหมู ซี่โครงหมูน้ำมันหอย หมูกรอบ ผักเครื่องเคียง
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อไก่ ซี่โครงหมู หมูชิ้น
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง ยอดมะกอก ใบโหระพา ใบธัมมัง ยอดมะม่วงหิมพาน ยอดชี้ล้อม ยอดมันปู
ระยะเวลาการรับรอง 22 สิงหาคม 2560 - 21 สิงหาคม 2563
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน แดงแหนมเนือง
ที่อยู่ 526-527 หมู่ 4 ถนนริมโขง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  43000
โทรศัพท์ 042-411961 , 042-421202
แผนที่ ร้านแดงแหนมเนือง
พิกัด 17.884557, 102.7459
เว็บไซต์ http://www.daengnamnuang.net/
ประเภทอาหาร แหนมเนือง
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อหมู
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง ผักแพรว กล้วย ผักชีไทย โหระพา ใบชะพลู กะเพรา
ระยะเวลาการรับรอง 29 กันยายน 2560 - 28 กันยายน 2563
...............................................................................................................................................................................................

Q Restaurant : Footer